مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

پا دوها ، گماشته ها واجیر شده های وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس در فرانسه قسمت دوم مه فشاند نوروسگ عو عو کند

پا دوها ، گماشته ها واجیر شده های وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس در فرانسه قسمت دوم مه فشاند نوروسگ عو عو کند

مه فشاند نور وسگ عو عو کند
اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه
در ادامه عو عو های سگ های زنجیره ای وزارت وولایت در مقابل نور افشانی های مقاومت ایران بد نیست باز هم نگاهی به شعر زیر بیندازیم وتعداد دیگری از پادوها ومزدوران وگماشته های پاسداران وگشتاپوی ملاها در فرانسه بشناسیم
شمع حق را پف کنی تو ای عجوز
هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز
کی شود دریا ز پوز سگ نجس
کی شود خورشید از پف منطمس
حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی
چیست ظاهرتر بگو زین روشنی
جمله ظاهرها به پیش این ظهور
باشد اندر غایت نقص و قصور
هر که بر شمع خدا آرد پف او
شمع کی میرد بسوزد پوز او
چون تو خفاشان بسی بینند خواب
کین جهان ماند یتیم از آفتاب
موجهای تیز دریاهای روح
هست صد چندان که بد طوفان نوح
لیک اندر چشم کنعان موی رست
نوح و کشتی را بهشت و کوه جست
کوه و کنعان را فرو برد آن زمان
نیم موجی تا به قعر امتهان
مه فشاند نور و سگ وع وع کند
سگ ز نور ماه کی مرتع کند

نادر پاسدار یا نادر نادری

این فرد اخیرا توسط یکی از پناهنده های ایرانی بنام عابد جانبازکه گویا با تلویزیون رنگارنگ لندن مصاحبه داشته یا کلیپی فرستاده بود بخوبی افشا شد .
نادر نادری که در میان ایرانیان به پاسدار نادری معروف است در تیف به استخدام سپاه تروریستی قدس در آمد همراه یک باندی که محمد کرمی ومحمد رزل ومجید روحی وتعدادی از مزدوران خود فروخته دیگربود به اربیل برده شد در مقر مخصوص اطلاعات توجیه شده وبه ایران رفت وبعد از آموزشهای لازم وتخلیه اطلاعات به فرانسه صادر گردید
بیشتر بخوانید


نادر نادري وعيسي آزاده دوعضو وزارت اطلاعات وسپاه تروريستي قدس در فرانسهhttp://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2015/09/blog-post_61.html
افزودن توصیف

اجیرشده های سپاه تروریستی قدس وپادوهای بی مقدار وزارت اطلاعات در فرانسه

نادر نادری (معروف به نادر پاسدار) از وزارت اطلاعات

 مأموریت جدید میگیرد!

علیرضا نصراللهی

 علیرضا نصراللهی ،جنایتکاری است که بعد از بریدن از مبارزه
 بسرعت به یک مزدبگیر پاسداران وگماشته گشتاپوی خونریز
 ملاها یعنی وزارت بد نام اطلاعات تبدیل شد لودگی ووادادگی او
 زبان زد مزدوران میباشد نادر پاسدار میگفت اگر مجبورنباشم
یک ثانیه هم نمیتوانم به او اعتماد کنم او در خودشرینی و
خوشرقص برای سفارتی ها معروف است حتی منصور نظری 
هممیگفت مرا با این بشر که منظورش نصراللهی است در یک
کاری نگذارید حالا در حالی که همه ایرانیان در داخل وخارج
 فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه وسرنگونی خامنه ای سر
میدهند با ارزانترین مواجب خود را برای تبلیغ  نظام 
خونریزملاها میفروشد
بیشتر بخوانید

باز مصرف مزدوران مستعمل علیه مقاومت، منتهای درماندگی رژیم آخوندی

رضا صادقی جبلی

رضا صادقی جبلی یک نفوزی اخراجی ویک به دزدی است
که فرزندش را درحالی که به مادرش سپرده شده بئر بود وبه
 ایران فرستاد او در دادگاه محکوم شد همچنین در بلپیک کانادا
 وعراق بعنوان جاسوس ومزدرمورد پیگرد بوده ودستگیری
هم داشته است اما در زمانی که حتی زندانیان ما برای آزادی
وعلیه دیکتاوری
 قیام واعتصاب میکنند وکارگران ومعلمان برای زندگی روزمره
 بهاعتراض بر خواستند وجوانان همه جا مرگ بر رزیم ایران و
خامنه ای سرمیدهند صادقی جبلی برای امداد رسانی به ولی فقیه
زهرخورده قیام کرده وبرای ادامه حیات این دیکتاتوری خونریز
البته بفرموده وزارت دست به تبلیغات میزند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر