مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

هذیان سوزش آلود سران رژیم وآه وناله های درناک گشتاپوی ملاها وبریده مزدوران وپادوهای آنها در خوابهای پنبه دانه ای از گردهمائی بیش از 100000تن در بوقژه پاریس

هذیان سوزش آلود سران رژیم وآه وناله های درناک گشتاپوی ملاها وبریده مزدوران وپادوهای آنها در خوابهای پنبه دانه ای از گردهمائی بیش از 100000تن در بوقژه پاریس

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران مورد توجه گسترده محافل سیاسی و رسانه‌های کشورهای مختلف قرار گرفت. در درون رژیم هم واکنش گسترده‌یی شامل آه و ناله و ابراز وحشت برانگیخت.
پرونده سیاه سایت خط دار وخط دهنده وزارت اطلاعات به بریده مزدوران، نوشت که اگر چه تا حالا ما میگفتیم بخصوص گماشته های بریده مزدورمامیگفتند وباورش سخت بود ولی الان علنی شد که مجاهدین با عربستان رابطه دارند ویا مطرح کردند که مسعود رجوی کجاست؟ آیا در عربستان است  وبیش از 10 مورد خوابهای پنبه دانه ای گشتاپوی ملاها را رو کرد که بنا به ماهیت لمپنی وجنایتکارانه این مافیای آدمکش، آمیخه ای از لجن پراکنی واکاذیبی که حتی بسیجی های کودن را نیز نمیفریبد .
اما سران رژیم وماموران پا دو اطلاعات وسپاه قدس این خوابهای پنبه دانه ای را بعنوان مرحم بر درد وزخم بی درمان ولایت فقیه وکل نظام بکاربره ومیبردتا شاید ذره ای از درد روز افزون عظمای زهر خورده ونظام ، بکاهد که با این گردهمائی بیش از 100000تن از ایرانیان وطن پرست و حامیان مقاومت ایران نه تنها دردی کاهش نیافت بلکه نمک واسید بر زخمهای ولایت فقیه ریخته شده است، زوزه های وحشت آلود سران رژیم وعمامه بر زمین کوبیدن وپاچه گیری این وآن  توسط مزدورانش هم درست بهمین دلیل است، تنها به  چند نمونه اکتفا میکنیم
سایت دیدبان راهبردی وزارت اطلاعات هم که خط دهنده بریده مزدوران است از شدت سوزش به آیت الله بی بی  سی که یار غار سالیان ملاها در امر دروغ سازی وجعل خبر بنفع ملاها مشهوراست تاخت ویک مقداری هم دوستانه به آه وناله پرداخت که تو دیگه چرا ؟ ما کلی زحمت کشیدیم که بگوئیم کسی در بوقژه پاریس شرکت نکرده است اینهمه خرج کردیم ،همه بریده مزدوران را هم سعی کردیم بکار بگیریم (که تعدادی هم از ترس وارد اکسیونهای دست ساز ما نشدند)یعنی همه تلاش را کردیم تا شاید بتوانیم کاری کنیم ولی تو، بی بی سی نمک نشناس عدل عدد 100000نفر را انعکاس دادی که در بوقژه شرکت کردند.؟.
       اگرچه رژیم در لحظات اولیه با دست پاچگی وارد خبرسازی شدند وحرفهای ضدونقیض که منجر به آبرو ریزی خودشان شد،اماچند تن از تحلیل گران بالای امنیتی توی سر آنها زدند که بس کنید چرا خوابهای پنبه دانه ای میبینید مریم رجوی وسازمان وشورا دنیا را بسیج وبر سر ما ریخته است ،آنوقت شما به  توهمات کودکانه خود بند کرده اید ؟ نهایتا وزارت اطلاعات به یکی از پادوهای سپاه قدس ووزارت اطلاعات بنام سبحانی خط داد که خوابهای پنبه دانه ای همه را سرجمع کرده ونشخوار کند او هم توی سر خود ودیگران زد وگفت من جواب را در 7 و8 میبینم که بنوعی به همه پیام داد که همه خبر سازی های ما دروغ و جو سازی است به زبان دیگرما حریف مجاهدین نمیشویم هرچند پرت وپلا دروغ وجفنگیات پاسدارنشان وآخوندی بگوئیم مجاهدین مانند یک بهمن عظیم کل نظام را با مزدوران دل آرام ودل واپس ، را با شرکت بیش از 100000نفر زیر کرده است 
بله سوزش وهذیا گوئی ها وآه وناله های سران رژیم واطلاعات وپاسداران وبریده خائن ،مزدورانش...فایده ای نکرد. آنها خوب میدانند که در بوقژه مقاومت ایران وایرانیان وطن پرست وحامیان مقاومت چه بر سر نظام آورده اند دستگاه سرنگونی پراتیک شکل گرفت خود رژیمی ها میگویند "35 سال زحمت کشیدیم که ایرانی ها را از مجاهدین جدا کنیم وکردیم 35 سال تطمیع وتهدید کردیم که عربها نتوانند علنی از مجاهدین اسم ببرند وحمایت کنند که موفق شده بودیم اما گرد همائی بیش از 100000نفر در بوقژه پاریس  همه سرمایه گذاری های ما را نابود وخواب کودکانه را از سرعظمای ما پرانده است .
 زیرابا یک وحدت ایرانی وعربی در سطح بین المللی مقدمات سرنگونی را فراهم ساخته وسرمایه سالیان عظما را نابود کرده است 

 آری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران مورد توجه گسترده محافل سیاسی و رسانه‌های کشورهای مختلف قرار گرفت. در درون رژیم هم واکنش گسترده‌یی شامل آه و ناله و ابراز وحشت برانگیخت.که به گوشه ای از آن محوری اشاره نمودیم 
 اماآنچه می‌توان گفت این است که ابعاد انعکاس‌ها خیلی گسترده است هم از نظر تعداد رسانه‌هایی که منعکس کردند و هم تعداد تلویزیونهای مهم و خبرگزاریهای بین‌المللی که انعکاس دادند. بنابراین این گردهمایی، از این جهت به‌عنوان یک رویداد مهم جهان در سطح رسانه‌یی مطرح شد
به‌محض آغاز این گردهمایی از تلویزیون رژیم گرفته تا شمار زیادی از سایتها و خبرگزاریها پشت سرهم واکنش داشتند که محتوای این واکنش‌ها هم ناله و سوز و گداز بود که البته طبق معمول در پرده‌هایی از لجن‌پراکنی و دروغهای خنده‌دار پیچیده شده بود. اما در مورد علت باید گفت که گردهمایی ایران آزاد که امسال برگزار شد هم از نظر ابعاد و هم از نظر شمار و سطح شخصیتهای سیاسی شرکت کننده و موضوعات مورد بحث برای رژیم بسیار سنگین بود به‌خصوص رژیمی که در باتلاق برجام فرو رفتنه و انواع فشارها و تهدیدها و تحریمها از در و دیوار بر سرش فرود می‌آید و خلاصه در گرداب بحرانها گیر افتاده که فقط یک نمونه‌اش بحران فیشهای نجومی است که نمی‌داند چه گونه از آنها خلاص بشود، پس طبیعی است که خیلی بیش از سالهای قبل از برگزاری این گردهمایی وحشت کند، که البته این وحشت از روزهای قبل هم مشخص بود، یک نمونه‌اش موشک‌باران لیبرتی بود که بسیاری از ناظران این اقدام را واکنش پیشاپیش رژیم به این گردهمایی تلقی کردند.


 اما آنچه در این بین مطرح است این است که آثار و پیامدهای این گردهمایی بزرگ به این ابعاد چه می‌تواند باشد؟


 به‌طور خلاصه اگر همه اظهارنظرها چه آنهایی که منعکس شده و رسانه‌ها به آن اشاره کردند و چه آنهای که منعکس نشده را روی هم بریزیم در یک کلام می‌شود گفت این گردهمایی مثل یک وزنه سنگینی بود که در کفه مقاومت ایران قرار گرفت و این کفه را در تعادل‌قوا در برابر کفه رژیم آخوندی سنگین‌تر کرد، یعنی مقاومت ایران را در تعادل‌قوا بالاتر برد و رژیم را پایین تر. 
طبعاً در درجه اول آثار سیاسی این دوره در افزایش حمایتها از مقاومت ایران ظاهر خواهد شد و در گامهای بعد با در نظر گرفتن اقداماتی که مقاومت ایران به‌طور مداوم انجام می‌دهد آثار و پیامدهای آن به تغییراتی در سیاست ها هم راه خواهد داد. واقعیتی که در آینده شاهدش خواهیم بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر