مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

داوود باقروند ارشد در آلمان ، یک پاسدار عضو سپاه تروریستی قدس ویک اطلاعاتی خطر ناک وآموزش دیده تهران است

 

 دادگاه جاسوسی در برلین چهره واقعی حکومت ایران را نشان می‌دهد .

بیشتر بخوانید

دادگاه آلمان جاسوس وزارت اطلاعات را به زندان محکوم کرد بقیه مزدوران وزارت اطلاعات رااز آلمان اخرج کنید

دادگاه جاسوسی در برلین چهره واقعی حکومت ایران را نشان می‌دهد

جاسوس عضو اطلاعات به حدود 2.5سال زندان محکوم شده است وقت آن رشیده که داوود باقر وند ارشد که حدود 9 سال نزد وزارت اطلاعات وسپاه قدس آموزش جاسوسی وجنایت دیده دستگیر ،محاکمه واخراج شود.

داوود ارشد(باقر وند)کیست ؟

داوود باقروند كيست؟ومحمود علوي در اروپا او را با چه كساني هم تيم نموده است


داوود باقروند در خردادماه سال 1383در هنگامة پايداري و ايستادگي مجاهدين

 سرفراز اشرفي، در مقابل جنايتكاران حاكم بر ميهن تسليم و به تيف (خروجي
 تحت‌كنترل نيروهاي آمريكايي در شمال اشرف) رفت و به‌سرعت به خدمت 
اطلاعات حكومت آخوندها درآمد. وي در اسفندماه سال 1383 به نزد آخوندها 
شتافت.نامبرده طي ساليان بارها از سازمان اخراج شد ولي هر بار با اصرار،
 خواهان فرصتي مجدد براي ماندن نزد مجاهدين گرديد.

اعزام اين قبيل مزدوران به فرانسه و اروپا از جانب اطلاعات آخوندها و نيروي قدس سپاه پاسداران هدفي جز جاسوسي، زمينه‌سازي و تدارك تروريسم عليه پناهندگان ايراني ندارد. در همين رابطه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1393 اعزام يك مزدور به اسم عيسي آزاده به فرانسه را افشا نموده بود. ضمن اينكه مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1391 اعزام يك مزدور ديگر هم به نام قربانعلي حسيننژاد به فرانسه را به اطلاع عموم رساند.

 

باقر وند حسين نژاد وعيسي آزاده گماشته و مزدوران   صادراتي وزارت اطلاعات به اروپا


او در فروردين 1391 خود را به كميتة سركوب و قاتلان مجاهدان آزاديخواه ليبرتي تسليم كرده و پس از مدتي ‌به استخدام نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات رژيم درآمد كه عکس‌ها و فيلم‌هاي آن در همان زمان افشا شده است.
مقاله خانم زابینه لویت هویزر شنارنبرگر وزیر دادگستری سابق آلمان.

فوکوس آنلاین

چهارشنبه 29ژوئن 2016

فوکوس آنلاین مقاله‌ای از خانم زابینه لویت هویزر اشنارن برگر که در کابینه‌های هلموت کهل و خانم مرکل وزیر دادگستری بوده است درباره جاسوسی عوامل اطلاعات علیه مقاومت ایران درج کرده است.
....

جاسوسی ایران در آلمان چه از زاویه بهبود روابط بین دو کشور و چه از زاویه حاکمیت قانون، قابل‌قبول نیست.


این امر نقض فاحش قانون بوده و بصورت هدفمند با حق حاکمیت آلمان در تعارض است. رژیم ایران مکرراً و آگاهانه حق حاکمیت کشور ما را، و همچنین حقوق پایه‌یی شهروندان ایرانی را که برای مقاومت علیه رژیم کار می‌کنند، نقض می‌کند. اینها همگی بر خلاف فعالیتهایی است که این روحانی ”مدره“ قول داده و تبلیغ می‌کند، می‌باشد.

در این زمینه هیچ چیز جدید نیست. تحت تعقیب قرار دادن مرگبار مخالفان رژیم در خارج و به‌خصوص در آلمان قبلاً به اوج خود رسیده بود: سوءقصد در رستوران میکونوس (سپتامبر 1992). قتل خونسردانه نمایندگان اقلیتهای کرد یک کشتار بود که رژیم ایران تا آن زمان در آلمان این‌گونه عمل نکرده بود.


برای اقدامات پیش‌گیرانه بایستی اولیای امور و ادارات امنیتی هماهنگی کرده و ارتباطات بین‌المللی داشته باشند. آنها بایستی با فعالیتهای (رژیم) ایران و داعش که نطفه بنیادگرایی اسلامی هستند، مشترکاً مقابله کنند. بنیادگرایی اسلامی بزرگترین تهدید است و در هر جائیکه ظهور می‌کند، باید مورد مقابله قرار گیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر