مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه

بیش از50موشک برای قتل عام لیبرتی - عملیات مشترک قاسم سلیمانی ومحمود علوی با مزدوران عراقی وپادوهای بریده خائن نجات واطلاعات در داخل وخارج

بیش از50موشک برای قتل عام لیبرتی - عملیات مشترک قاسم سلیمانی ومحمود علوی با  مزدوران عراقی وپادوهای بریده خائن نجات واطلاعات در داخل وخارج

مانند روز روشن است که ولی فقیه ،خلیفه ارتجاع ، خامنه ای که بدست قهرمانان اشرف ودیگر اشرفیان واشرف نشانهای قهرمان زهر اتمی را سرکشیده در دل پیچه این زهر خوری درست مانند کفتار جماران، خمینی دجال دنبال انتقام وتیز قتل عام مجاهدان لیبرتی  میباشد.
 نمیتوانست ونتوانست والا تا حالا 1000تا موشک میزد او حتی زندگی احیا کنده یک مجاهد خلق را بر نمیتابد آری او چاره ای ندارد والا همین یک ذره پشم وپله مانده بر عظما هم خواهد ریخت او حاضر است به هر خطر و آبروریزی وجنایتیدست بزند تا شاید جگر سوخته عظما از دست همین مجاهدین مقداری خنک شده وتسکین یابد .

اول آرزوی خامنه ای نابودی مجاهدین بود وهست که تا حالا بور وکور وزبون شد.
اما بخاطر دارید برای همان قتل عام هائی هم که خامنه ای علیه اشرفیان دست زد یک کر هماهنک وعملیات مشترک قاسم سلیمانی (سپاه تروریستس قدس) ومحمود علوی یا متناظران قبلی آنها در عراق صورت گرفته است.
خبرهای درون رژیم  حاکی است که یک نشست مشترک در شورای عالی امنیت وبا حضور خامنه ای وتیم های ویژه اش انجام شد وبعد از تصویب برای اجرائی کردن  آن باید رابطین سپاه قدس ووزارت اطلاعات در استانهای مختلف ایران وسفارتهای خارجی وعناصر استخدامی سپاه قدس ووزارت اطلاعات در فرانسه وآلمان وسایتهای مختلف خودی در داخل وخارج وحتی رادیو تلویزیون را  بسیج کرد تا این قتل عام  با بالاترین راندمان صورت گیرد.
بنا براین مطابق طرح  وزارت اطلاعات وسپاه قدس ، سراغ انجمن نجات از شعبه های وزارت اطلاعات رفتند و مزدوران چماقداروآدمکش وتیم های  شناسائی سپاه قدس را باسم انجمن نجات والبته نام خواهر!! وبرادر!! وخانواده!!  به جلولیبرتی گسیل کردند .
هدف ایجاد شکنجه وآزار واذیت ساکنین لیبرتی وشیطان سازی وپرونده سازی علیه ساکنان بود که نتیجه گیری کنند که اشرفیان لیبرتی با خانواده ها چنبن وچنان کردند پس باید کشته شوند.
مطالبق طرح وزارت اطلاعات وسپاه قدس ، استانهائی که انجمن نجات رژیم  نیم بند ویا تمام عیار در اجرائی کردن موشک باران لیبرتی  نقش ایفا کردند عبارتند از: 

خوزستان - حمید دهدار حسنی
تهران - ابراهیم خدابنده ومریم سنجابی 
فارس - کامبیز باقر زاده
مازندران - هادی شبانی
گیلان - قربانعلی پوراحمدی
آذربایجان - سیروس غضنفری
اراک - فواد بصری
مشهد - مهران کریم دادی
اردبیل - پاسدارثریا عبداللهی
در این میان چند نفر از این چماقداران وحشی که اسم خواهر یا برادر ویا بطور کلی اسم خانواده توسط وزارت اطلاعات روی آنها گذاشته بودند
عبارتند :

ماه منیر ایران پور
نرگس بهشتی
محمد بهشتی 
احمد هاجری
اما در این حد کافی نبود میبایست امکانات سفارت وبخش سپاه قدس رژیم در عراق بخصوص محل استقرار آنها در هتلی مانند مهاجر وترددشان توسط نیروهای ارتش عراق حل شود وهمین کار را کردند.
باز هم این طرح کافی وکامل نبود قرار شد که با سفارت رژیم درفرانسه وآلمان نیز هماهنک شود که کار پشتیبانی سربازان گمنام اطلاعات وخانواده های چماقدار انجمن نجات درعراق وجلولیبرتی را  با 2ترکیب دیگر کامل کنند .
مطابق طرح رژیم ، رابطین اطلاعات ورابطین سفارت با بریده مزدوران فعال شدند وطی یک برنامه یک هفته ای قبل از موشک باران شروع به فعالیت وجاسوسی علیه پناهندگان ایرانی وخصوصا تبلیغ علیه ساکنان لیبرتی در فرانسه وآلمان،  نمودند
البته این نمیتوانست کفایت کند بنابراین ، سایت های زنجیره ای وزارت اطلاعات وبریده خائن ها مانند ایران اینترلینک( مسعود خدابنده ) وپیوند رهایی(قربانعلی حسین نژاد)هم واردکردند ونوشتند که مجاهدین چنینند وچنانند ولیبرتی را تهدید کردند.


آنقدر عجله ودست پاچه شدند که سایت رسمی وزارت اطلاعات موسسه راهبری دیدبان نتوانست سوزش خود را از دست پیروزیهای مقاومت واشرفیان لیبرتی که مهاجرت پیروزمندشان را آغاز کرده بودند را مها روپنهان کندورسما تهدید کرد که ما با فعالیت بریده مزدوران خارج کشوری خود روزگاررا برمجاهدین تلخ کردیم ولی دیر نیست که تلخ را به زهر تبدیل کنیم که اشاره غیر مستقیم به این بود که داریم موشک میزنیم ومنتظرهستیم که مزدوران عصائب وکتائب عراق موشک هایش را اماده کنند تا قتل عام لیبرتی را شروع کنیم .
قسمت پایانی سکانس تکراری ولایت ووزارت وارد کردن بریده خائن ها وسایت های زنجیره ای وزارت اطلاعات بود که وارد شدند ونوشتند مقصر مجاهدین هستند چرا عراق میمانند چرا دنبال سرنگونی اند وجرا هر جا ما میرویم مجاهدین سر راهمان سبز میشوید وتوی حلق ولایت فقیه جام زهر میریزید.
بنابراین همانطوری که در مقدمه گفته شد خامنه ای نمیخواهد حتی یک مجاهد از لیبرتی سالم خارج شود زیرا جبهه های جدید در آلبانی به اعتراف وزارت اطلاعات وسپاه قدس هزاران بار بدتر وخطرناک تر از لیبرتی برای خامنه ای میباشد .
بریده مزدورانی استخدامی سپاه قدس ووزارت اطلاعات درخارج وپادوها وگماشته های انجمن نجات استانها که این ادعا را میکنند که ما میخواهیم مجاهدین لیبرتی ویا خانواده های خود را نجات دهیم ، پنهان کردن رویای خامنه ای(قتل عام تمام مجاهدین) خلیفه ارتجاع میباشد ، یعنی نعل وارونه میزنندو آدرس عوضی داده وایز گم میکنند.
 در قتل عامهای قبلی اشرف ولیبرتی ،همین طرح شورای عالی امنیت رژیم تصویب وتوسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس ، با ترکیب زیروبکارگرفتن عناصر زیرعملیات مشترکی را انجام دادند . 
1- فعال کردن انجمن نجات استانها شیطان سازی وتهدید درسایت های نجات جعل نامه وامضا و...
2- اعزام چماقداران ومزدوران عربده کش با نام خانواده به جلو لیبرتی.
3- بکارگیری همزمان بریده مزدورانی که پادوهای ولایت وگماشته های ووزارت هستند تا ضمن تبلیغ برای ملاها علیه مجاهدین واشرفیان لیبرتی شیطانسازی کنند
4- وقتی این کارها بشود وشیطانسازی ها انجام شد مزدوران دست نشانده قاسم سلیمانی روان تر میتوانند موشک بزنند واینجوری در یک کار مشترک شیطانسازی انجمن نجات استانها وبریده مزدوران اروپا بخصوص فرانسه وآلمان قتل عام مجاهدان لیبرتی مشروع تر میشود (توجه تاریخی :وقتی حسین اولاد پیامر است وقتی حسین دیندار وخودی است نه میتوان ونه جایز است که کشته شود پس باید خارجی وخروج کرده بر دین وخلیفه جا بیندازند تا مشروع شود که شریع قاضی هم فتوای قتل او را بدهد وشمری وخئلی ای آنرا اجرا کند . اما حماسه کربلا وقیام حضرت زینب این جنایت بزرگ وفریب تاریخی را بر ملا کرد وسوزاند) 
آری خامنه ای این بار هم همراه قاسم سلیمانی ومحمود علوی وزیرگشتاپوی شیخ  فری وتمامی مزدوران دل آرام ودلواپسش، بور وکور وسرخورده شدند .
تا یک مجاهد، یا یک انقلابی وتا یک وطن پرست واقعی وجود دارد این جنگ ادامه دارد خامنه ای چاره ای جز خودکشی از ترس مرگ( بیماری بد خیم وجام زهرهای بد خیم تر، درراه) ندارد مزدوران وبریده مزدوران هم بیهوده سرنوشت خود را با این نظام فاسد وپوسیده گره زدند .
سیل ،درراه، قیام خلق دلیر ما همه شما را با خود خواهد برد و این جرثومه ارتجاعی وخونریز ولایت فقیه را از ایران این زیبا ترین وطن ریشه کن خواهند نمود آن روز دیر نیست .هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر