مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

سوزش ودل پیچه های مشابه و ناگهانی مریم سنجابی وایرج مصداقی ، مسعودخدابنده ولیسدن خطی تیغ جلادان بعداز کهکشان سرنگونی با بیش از 100000شرکت کننده

سوزش ودل پیچه های مشابه و ناگهانی  ایرج مصداقی و مسعود خدابنده ومریم سنجابی ولیسدن خطی تیغ جلادان بعداز کهکشان سرنگونی با بیش از 100000شرکت کننده
.
همه شما خوب میدانید که هیچ سر، سرگردان ودزدوجنایتکاری در رژیم خامنه ای وپاسداران وگشتاپوی ملاها نبود که بتواند سوزشهای ناشی از پیروزی بسیار عظیم ،مقاومت ایران وبرگزاری گردهمائی بسیار با شکوه با بیش از100000هزاز ایرانی ومقاومت ایران را کنترل وپنهان نماید ووقتی هم در معرض اعتراف قرار گرفتند آبروی خود وولی فقیه را با هم بردند وبالا آوردند که 9ژوئیه وبوقژه پاریس فقط بوی سرنگونی میداد .همگی ناگهان دل پیچه های سالیان را دوباره گرفتند وبا لجن پراکنی های لایق ودر شان ولی فقیه پروسه هائی که مجاهدین در کنار مردم وبا یاری خلق قهرمان ویاران وحامیان انسان دوست وخیربر، سر راه صدور ارتجاع وجنگ افروزی وتلاشهای خمینی وخامنه ای برای بلعیدن منطقه وبمب سازی پیچیدند را بالا آوردند.
در این میان کافی است شما به حرفهای لاریجانی سر دژخیم قضائیه خامنه وسبز علی رضائی پاسدار بریده نمایشی وظریف کذاب دستگاه دیپلماسی آخوند روحانی ویونسی مشاور حسن روحانی که هر 4نفرضمن کلافه بودن همین دلپیچه های سالیان درگیر بودن با مجاهدین را از بعد از 9ژوئیه با هم گرفتند، نگاه کنید همه چیز گویاست .
اما مضحک تر وتماشائی تر از همه ،از شدت سوزش ودلپیچه که همه دنیا را متوجه آن کرده اند با توسری های خوار کننده به چند تواب خائن وبریده گماشته سپاه تروریستی قدس وپا دوهای اطلاعات ، مانند ایرج مصداقی وابراهیم خدابنده ومریم سنجانی هم امر کردند که جویده های آنها را از سر نیاز خود باز نشخوار کنند تا شاید مقداری از سوزش ودردهای دلپیچه مبتلا به ،از ویروس سرنگونی 9ژویه  کاسته شود.


همینطوردررابطه مسعود خدابنده جاسوس چند جانبه ملاها وسرویسهای خارجی  که معاون مالکی جنایتکار در کمیته سرکوب اشرفیان بود
بیشتر بخوانید

سند مزدوري مسعود خدابنده و آن سينگلتون وعضوگيري ابراهيم خدابنده در گشتاپوي ملاها(همراه يك گالري از ابراهيم خدا بنده)


اما در این میان مریم سنجابی پادو سپاه قدس که بعداز بریدن وترک مبارزه به زیر عبای ولایت وسربازان گم نام وزارت خزید ودر این حدود 5سال یا درهتلهای هویزه ولاله وتهران ویا در هتل های رشید ،ارض الظهور وهتل مهاجر مشغول غلط کردن گوئی توبه نامه نویسی ویا بقول خودش کتاب نویسی مشغول بود وبه زندانها میرفت تا دیگران را مانند خود خائن نماید ویا شب وروز دوشادوش افسران سرکوب اشرف وافسران سپاه تروریسیت قدس ضمن اینکه کسی از او ناراضی نبود مشغول زمینه سازی قتل های اشرفیان بود او همراه با ثریا عبداللهی همکار و...پاسداران هتل مهاجر بارها در شکنجه روانی اشرفیان حاضر بود.
در رابطه با مریم سنجابی بیشتر بخوانید

وقتی مریم سنجابی نویسنده وزارت بدنام اطلاعات وابراهیم خدابنده فستیوال گردان خمینی نشان فجرمیشود طبیعی است ومجبورند که به باز نشخوار بپردازند

شرکت ابراهیم خدابنده ... در فستیوال بین المللی فیلم فجر 


اما از این سه مزدور جنایت کار ایرج مصداقی تواب تشنه بخون مجاهدین ومسعود
 خدابنده مزدور وگماشته کنهه کار گشتاپوی ملاها ومریم سنجابی جنایتکار سپاه قدس 
واطلاعاتکه فقط حرفهای سران پاسداران وگشتاپوی ملاها رابا دل پیچه های
یادشده نشخوار میکردند که بگذریم،حرف جدید این بود که رژیم ازسر استیصال
واز شدت سوزش وشدت دل پیچه عقده هائی که از مجاهدین داشتند،
 وبا 9ژوئیه شدت گرفت ،این بود که این سه خائن وگماشته ،این سالیان را بی آبرو
کرد وسوزاند آنها را علاوه بر وادارکردن به نشخوار اراجیف خودشان  دم به ساعت
وگاه وبیگاه وادار میکردند که تیغ جلادان عراقی که به قتل عام اشرفیان دست زدند
ودژخیمان داخل کشور را که در 30 خردد واین سالیان در خیابانهای ایران ویا زندانها
 وپای جوخه های اعدام کشتار کردن وخون ریختند بلیسند تا بتوانند
دستان آنها را از خونهای مجاهدین پاک کرده ومانند خمینی وانمود کنند که مجاهدین
خودشان خودشان را شکنجه کردند ویا بقول این سه مزدور کشتند .
همه ما میدانیم که این دلپیچه ها پایانی ندارد وطبعا مزدوران ریز ودرشت  اعم از
 مزدوران مامور در خارج ویا بریده مزدوران انجمن نجات در داخل که نهاد
سرکوب خانواده ها وشکنجه گر خانواده های واقعی مجاهدین هستند هم به آنمبتلا 
خواهند شد.
 اما عصر ارتجاع عوام فریبی ونشخوارافاضات سی وچند ساله
ملاها به پایان رسیده است سرنوشت شما با ملاها پاسداران ودژخیمان گره خورده است
 نمره شما البته از اینکه پیام سرنگونی مانند اربابان خوداز 9ژوئیه گرفته اید 100 است
 ولی بدجایگاهی برای ملایان وهمه مزدورانش در تاریخ وایران زمین در انتظار است
ایران آزاد وآباد خواهد شد وآن روز دور نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر