مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۱, جمعه

از درون رژیم اخبار گیلان - بعد از افشاگری تلویزیون رنگارنگ در رابطه با نادر نادری ومحمد رزاقی وزارت اطلاعات ازقربان علی پور احمدی (گماشته وپادوانجمن نجات گیلان ) نسق کشی نمود.

از درون رژیم  اخبار گیلان - بعد از افشاگری تلویزیون رنگارنگ در رابطه با نادر نادری ومحمد رزاقی وزارت اطلاعات ازقربان علی پور احمدی (گماشته وپادوانجمن نجات گیلان ) نسق کشی نمود.
بنا به اخباری که بتازگی بدست ما رسیده است بلا فاصله بعد از پخش افشاگری آقای عابدجانباز از تلویزیون رنگارنگ تلویزیون ایرانیان در لندن اداره اطلاعات گیلان با دست پاچگی جلسه ای برگذار نمود .
بیشتر بخوانید وببینید
افشاگري علیه مزدوران اطلاعات در برنامه 20 80 از تلويزيون رنگارنگ آقاي محمود سرابيدستور این جلسه بررسی این موضوع وجلو گیری از افشای مزدورانش که بنوعی در تیف عضو گیری شده بودند عنوان شد.
بحث های زیادی صورت گرفت که همراه با جنگ اعصاب وبرخورد های لفظی بوده است علت آن هم این بود که یکی از نفرات اصلی این جلسه گفت ما در جمع بندی ای که داشتیم با این رسیدیم که قربان علی پوراحمدی که پا دو انجمن نجات گیلان است به قول هائی که بما داده ومکتوب هم هست عمل نکرده وباید از این فرد حساب رسی شودزیرا او معلوم نیست که چرا کارهایش را نمیکند.
در پایان قرار شد که با چند فوریت این کار صورت گیرد .
اخباری که بدست ما رسیده حاکی ازاین است که یکی از همان نفرات گفت که باید از قربان علی پوراحمدی  نسق کشی شود .
بلا فاصله بعد از این تصمیم قربانعلی پور احمدی پا دووزارت اطلاعات در گیلان رابه اداره اطلاعات گیلان فرا خواندند .
نفری از اداره اطلاعات گیلان که رئیس قربانعلی پور احمدی در اداره اطلاعات گیلان است از پوراحمدی پرسید چه خبر واو هم یک سری حرفها را گفت نفر اطلاعات با عصبانیت گفت تو یک مفت خورهستی ،کارهایت را نمیکنی من بتو بارها گفتم که شما خائن هستید ، مدتها با مجاهدین بودید حکم شما البته مرگ است واین را باید خوب بدانید شما هیچ ارزشی برای ما ندارید پا عقب ویا عوضی بگذاریدحکم شما اجرا خواهد شدوقتی شما به مجاهدین خیانت کردیداز کجا معلوم به وزارت اطلاعات خیانت نکنید.
مرد نا حسابی تو چرا خبر نداری که دارند همه شبکه های ما (در تیف قدیم )را افشامیکنند؟
در باره شما ها هرچه مینویسند مهم نیست، میخواهیدجوابیه بنویسید میخواهید ننویسیدما به این کاری نداریم شما نباید فرصت نفس کشیدن داشته باشید درسته؟ما در اداره اطلاعات گیلان دست ما بسته است که خودمان وارد این کارها شویم امثال مثل تو را تحمل کردیم که بیاوریم در انجمن نجات که بتوانید بخشی از بدهکاری خودتان را به نظام بپردازیدویقه خانواده ها را بگیرید که هر بار پرسیدم میگوئید دیگر کسی به ما محل نمیگذارد وجلو ما میایستندوفقط یک مشت خانواده های ترسو وفقیررا جمع کردید وبازی بازی میکنید.
اقای پور احمدی من مستمرا باید پست تو بگذارم که جواب افشاگری ها را بدهید وعلیه مجاهدین بنویسید.
خودتان که نه توان آنرا دارید ونه به فکر آن هستید ما همه را آماده میکنیم وبسیاری را هم مجبوریم برای اینکه عقب نیفتیم به اسم این وآن وشما بنویسیم وبگذاریم روی سایت نجات پس شما چه کار میکنید؟
به جزئیات کاری نداریم ودر پایان هم اداره اطلاعات مطلبی را نوشت وبه پور احمد داد که جواب این افشاگری را بدهد .
وبعد هم معلوم شد که نتیجه این نسق کشی از قربانعلی پور احمدی یک مطلبی شد که روی سایت انجمن نجات گذاشته شد .
بایک نگاه ساده ترس ووحشت فزاینده اداره اطلاعات وپادوی انجمن نجات ،قربانعلی پوراحمد را میتوانید دراین نوشته ببینید این نوشته اگرچه آمیخته ای از تهدید است ولی نتوانستندسوزش خودشان را از آقای سرابی مسئول تلویزیون رنگا رنگ وآقای عابد جانباز که شبکه های وزارت اطلاعات در تیف ، که الان بعضا در فرانسه ویادراروپا هستند را افشاکردند ، پنهان کنند.
حالا چرا از پور احمدی نسق کشی کردند ؟.
دلیل آن روشن است وزارت اطلاعات خطش را با انجمن نجات برای سرکوب خانواده ها وخائن بریده های مزدوری چون پوراحمدی در گیلان وشعبانی در مازندران وغضنفری در آذربایجان و...پیش میبرد                                 
وآقای عابد جانباز هم چون گیلانی است وقربانعلی پور احمد هم پادو وزارت اطلاعات در انجمن گیلان است مجبور به سوزوگداز شده است .
در رابطه با جنایت انجمن نجات به این مصاحبه گوش کنید برنامه ای از تلویزیون رنگا رنگ
عصر عوامفریبی تهدید وجنایت تمام شده است وهمه شمادر پیشگاه عدالت حساب رسی خواهید شد، اگر وزارت اطلاعات مانند سعید امامی مانند صمد نظری ومانند مسعود دلیلی پاداش جنایات به خانواده ها ومردم  وخدمت به ولایت فقیه را در کف شما نگذارد.
 سرنوشت خود را با سرنوشت اطلاعاتی ها پاسداران وملاها گره زدید که بسیار بد فرجامی خواهید داشت به این فکر کنید واز تاریخ وگذشته عبرت بگیرید.
در رابطه با جنایت رژیم وسران رژیم وخائن بریده مزدوران بیشتز بخوانید

افشاگري علیه مزدوران اطلاعات در برنامه 20 80 از تلويزيون رنگارنگ آقاي محمود سرابيقربانعلي پوراحمدي مامور اطلاعات -جعل نامه وجعل امضا باسم خانواده هاي مجاهدين اشرفي براي انجمن نجات گيلان شعبه پوششی وزارت اطلاعات ملاها

به روی لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 


.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور

،صمد نظري 

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...

زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

چگونگي تشكيل انجمن نجات - هادی شبانی(شعبانی) وقربانعلی پور احمدی دو گماشته بی مقدار در مازندران وگیلان

خائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید

قتل تیمسار فکوری وتیمسار فلاحی در سال 60 وجعل خبر وسانسورخبرگزای سپاه پاسداران بنام فارس

قتل وحذف فيزيکي تيمسار فلاحي وتيمسار فکوري که در مقابل خميني وسپاه مي ايستادندوزير بار طرحهاي سپاه پاسداران نميرفتند

مطالب مرتبط در رابطه با این مزدوران که زمینه سازان قتل عام 19فروردین بودند بیشتر بخوانید
 مطالب مرتبط به بریده مزدوران خائن وخود فروخته

نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1

ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد

 و7گروگان اشرفي

ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است

عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد


قربانعلی پو احمدی قاتل وهمدست هادی شعبانی ازمزدوران انجمن نجات وزارت اطلاعات شاخه گیلان

به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز

 گري پايش را بالا ميبرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر