مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه

مزدوران وبریده مزدوران وگماشته های وزرات اطلاعات در تیف و اربیل و ترکیه و اروپا – افشاگری آقای محمد صاحبی

مزدوران وبریده مزدوران وگماشته های وزرات اطلاعات در تیف و اربیل و ترکیه و اروپا – افشاگری آقای محمد صاحبی 


آقای محمد صاحبی دردوبخش قبلی افشاگری های خود گفتند :‌« من متأسفانه به مدت 2 سال وچندماه از مارس 2008 تا اكتبر 2010  به دليل شرايط زندگي ام در دام وزارت اطلاعات رژيم ايران و مزدوران كثيف آن قرار گرفتم و در حال حاضر كه در يك كشور اروپايي هستم ميخواهم اين دام را كه ممكن است براي ديگر پناهجويان ايراني و هموطنانم پهن شده باشد را افشا كنم»

او درقسمت اول افشای خود از فعالیتهای  شبکه وزارت اطلاعات درتیف  پرده برداشت .  او همچنین از نحوه به خدمت وزارت اطلاعات در آمدن افرادی مانند : : نادر نادري , محمد رزاقي, محمد كرمي, حسن پيرانسر, مجيد روحي, محمد بازيارپور, حامد صرافپور , عليرضا نصرالهي, علي جهاني, جمشيد چارلنگ سخن گفت .
 درقسمت دوم افشاگری خود به به افشای سرپلهای وزارت اطلاعات در ترکیه و اربیل پرداخت .


دراین قسمت او گفت :‌در اربیل وزارت اطلاعات خانه ای در جنب کنسولگری اجاره کرده بود تا بعد از انحلال تیف بوسیله آمریکایی ها بتواند افراد را به استخدام خود در آورند .


محمد صاحبی که خود مدتی مسول این خانه وزارت اطلاعات بوده است . مطالب تکاندهنده ای را از فعالیت های وزارت اطلاعات در اربیل بیان میکند .


دراربیل مسعود خدابنده و بتول سلطانی به سراغ او آمده و از او یک مصاحبه ویدئویی برای پخش درسایتهای وزارت اطلاعات میگیرند.


و به او وعده فرستادن  به اروپا را میدهند.یکی از ماموران بلند پایه وزارت اطلاعات در اربیل  امامی نام داشته است که، دراربیل و با نفرات دیگر تماس گرفته و سعی میکرده است که آنها را به خدمت وزارت اطلاعات برای لجن پراکنی علیه مجاهدین بکشاند .
 

آقای محمد صاحبی ، به محض رسیدن به  اولین کشور اروپایی ، متوجه توطئه های وزارت اطلاعات بر علیه پناهندگان ایرانی میشود و شجاعانه از رژیم فاصله گرفته و به افشای توطئه های وزارت ا طلاعات می پردازد .

آقای صاحبی در سومین قسمت  افشاگری خود  مینویسند :  ‌


بازگشت به ايران


تعدادي نفرات كه در خانه اربيل بودند مي خواستند  از طريق صليب سرخ جهاني به ايران بازگردند. من به علت اينكه زبان انگليسي مسلط بودم رابط اين نفرات با صليب سرخ بودم  و براي آنها ترجمه ميكردم.


خانمي كه در صليب سرخ با وي ملاقات ميكردم پاملا نام داشت. بعد از مدتي اين خانم گفت كه دولت ايران كسي را براي برگشت به ايران قبول نميكند . رژيم ايران به اين شكل پاي صليب سرخ جهاني را بيرون كشيد و  كنسولگري به اين شكل اقدام ميكرد كه به نفراتي كه ميخواستند به ايران برگردند پاسپورت ميداد و آنها را به تركيه مي فرستاد و از آنجا به بعد به ايران يا اروپا اعزام ميكرد.

شما نمونه هائی از کارتهای صادر شده توسط وزارت اطلاعات برای مزدوران را میبینید
 

به اين ترتيب ديگر در صليب مشخص نميشد چه كساني به ايران بازگشته اند و به اين صورت رژيم ايران از يكطرف ايران رفتن مزدورانش را مخفي ميكرد.  و از طرف ديگر در قبال صليب سرخ نسبت به آنها پاسخگو نبود . اين در حالي بود كه قبل از تأسيس خانه اربيل, صليب سرخ كساني را كه خواستار بازگشت بودند را به ايران بر ميگرداند.


در اروپا
وقتي كه من به اروپا رسيدم با مشكلات مالي شديد روبرو شدم. باز هم وزارت اطلاعات روي همين موضوع سوار شد و با من شروع به تماس گرفتن كرد. اولين كسي كه با من تماس گرفت مازيار شيرواني بود. مازيار شيرواني يكي از نفرات تيف بود كه از داخل تيف با وزارت اطلاعات كار ميكرد و بعد از تعطيلي تيف وي از طريق يونان به آلمان رفت و چون اداره مهاجرتي آلمان ميخواست وي را به يونان باز گرداند قبول نكرد و به ايران بازگشت.مازيار شيرواني به من گفت كه اگر ميخواهي بگويم مساله مالي تو را حل كنند كه چون من ميدانستم كه وي با وزارت اطلاعات كار ميكند در ابتدا قبول نكردم. بعد از 2 الي 3 تماس به علت فشارهاي مالي كه روي من بود متأسفانه قبول كردم. او به من گفت كه يك نفر به نام سهراب با تو تماس خواهد گرفت.


او گفت كه سهراب بچه خوبي است و به تو كمك خواهد كرد بعد از دو روز به من تلفن زدند و يك نفر خودش را سهراب معرفي كرد و به من گفت كه من را خوب مي شناسد و حتي گفت با پدرم هم صحبت كرده است و گفت كه آيا ميتواني به فرانسه بروي كه من گفتم آره. او به من گفت كه دنبال ميكند كه مسآله مالي من حل گردد. از لهجه اش مشخص بود كه بچه خوزستان است. بعد از مدتي بازهم با من تماس گرفت و گفت كه تو بايد يا به فرانسه بروي يا به آلمان و اين دو كشور مد نظر ماست كه من قبول كردم و او گفت كه بايد بروي پيش جواد فيروزمند يا نادر نادري كه من همگفتم باشد. بعد از مدتي باز هم با من تماس گرفت و اينبار او گفت تو بايد باز وارد مجاهدين بشوي و بروي درون تشكيلات آنها و براي ما خبر بياوري. او گفت ارتباط بين من و تو را نبايد هيچكس متوجه بشود و همچنين من برايت يك ايميل درست ميكنم و پاسپورت آنرا به تو ميدهم و تو همه گزارشاتت را در Draft  بگذار . تأكيد داشت روي اينكه اسم نفرات، مناسبت ها، جشنها، تجمعات مجاهدين و همچنين اسامي نفرات تيف را كه مجددا با مجاهدين ارتباط برقرار كرده اند را كامل به من گزارش كني، او گفت كه آنها به تو اعتماد نميكنند اما چون تو با پول خودت به اروپا رفته اي مي تواني اعتماد آنها را جلب كني . او همچنين به من گفت ديگر نبايد با مازيار شيرواني نيز ارتباط داشته باشي. او (سهراب) به من اعتماد نداشت كه اگر من دوباره پيش مجاهدين بروم ممكن است جذب آنها شوم به همين دليل با حالت تهديد گفت كه حواست باشد سمت مجاهدين نروي چون هنوز جوان هستي و خانواده ات هم در ايران پيش ما هستند.

تماس با نادر نادري

نادر نادري نيز با من چت كرد و گفت مساله من را حل خواهد كرد و همچنين گفت كه به راحتي ميتواند مرا به فرانسه ببرد. او گفت كه پاسپورت و مدارك قانوني را گرفته است و از طريق وب كم پاسپورت و آدي خودش را نشان من داد و گفت كه اينجا به مجاهدين پناهندگي نمي دهند . او به من وعده كمك داد و گفت مطمئن باش كه تو را به فرانسه مياورم. اين بحث حوالي اوت 2010 بود.


من در مدتي كه در دام وزارت اطلاعات قرار گرفتم مرتكب اشتباهات و خطاهاي زيادي شدم برعليه مقاومت مجاهدين خلق , در حالي كه اشرف در محاصره مزدوران اطلاعات ايران در عراق است و حتي دارو و احتياجات ضروري از آنها دريغ مي شود و باعث شهادت مظلومانه برخي از آنها از جمله مهدي فتحي شده است من جز اذعان به گناه و شرمساري چيز ديگري نمي توانم بگويم .

با نوشتن اين نامه و افشاي روش هاي وزارت اطلاعات رژيم و شبكه مزدورانش در اروپا ميخواهم بخشي از گناهان خودم را جبران كنم و بر وجدان مجروج خودم التيام بگذارم.


من از شما به عنوان يك مرجع ذيصلاح جهاني ميخواهم كه اين شبكه مافيايي مزدوران را كه در خدمت دستگاه سركوب و آدم كش گشتاپوي آخوندي است را مورد پيگرد قانوني قرار دهيد . چرا كه اين مزدوران نه تنها عليه مقاومت ايران و مجاهدين بلكه خطر بزرگي براي تمامي پناهندگان ايراني هستند.
با احترام


محمد صاحبي


رونوشت به : سازمان عفو بين الملل


كميسارياي عالي حقوق پناهندگان سازمان ملل

،هادي شعباني سیروس عضنفری و


هادی شعبانی (قسمت اول)فاصله کرسی ندامت و خیانت تا میز ریاست نجات رژیم در مازندران را چگونه طی ویا پیموده است. هادی شعبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری(اطلاعاتی دیگر ) به میز ریاست نجات رژیم در مازندران دست یافت ، پاسدار حسن عباسی رفت در رابطه با جنایت رژیم وسران رژیم وخائن بریده مزدوران بیشتز بخوانید


مجید روحی بريده مزدور جنايتكار گشتاپوي ملاهادر دانمارک از تيف تا ولگردي وقلم به مزدی برای وزارت اطلاعات دستگیری یک مزدور اطلاعات آخوندی در آلمان به‌خاطر جاسوسی علیه مجاهدین


اطلاعات تکاندهنده از جنایات یک مزدور برون مرزی وزارت اطلاعات رژیم ضدبشری آخوندی  


علي اكبر راستگو پادو وزارت اطلاعات وبخشي از فعاليتهايش براي گشتاپوي ملاها عليه پناهندگان ومقاومت ايران شاهدان واستاد


محمد حسين سبحاني مزدور وزارت اطلاعات آخوندي كيست ؟

مزدور وزارت اطلاعات میلاد آریایی

 


هادی شعبانی - شبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری(اطلاعاتی دیگر ) به میز ریاست نجات رژیم در مازندران دست یافت.


 هادی شعبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری(اطلاعاتی دیگر ) به میز ریاست نجات رژیم در مازندران دست یافت. 


  هادی شعبانی (قسمت اول)فاصله کرسی ندامت و خیانت تا میز ریاست نجات رژیم در مازندران را چگونه طی ویا پیموده است. 
افشاگري علیه مزدوران اطلاعات در برنامه 20 80 از تلويزيون رنگارنگ آقاي محمود سرابي
قربانعلي پوراحمدي مامور اطلاعات -جعل نامه وجعل امضا باسم خانواده هاي مجاهدين اشرفي براي انجمن نجات گيلان شعبه پوششی وزارت اطلاعات ملاها

به روی لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 

.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور


،صمد نظري داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید


آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...


زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی


جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی


سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر


خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

چگونگي تشكيل انجمن نجات - هادی شبانی(شعبانی) وقربانعلی پور احمدی دو گماشته بی مقدار در مازندران وگیلانخائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید

قتل تیمسار فکوری وتیمسار فلاحی در سال 60 وجعل خبر وسانسورخبرگزای سپاه پاسداران بنام فارس
قتل وحذف فيزيکي تيمسار فلاحي وتيمسار فکوري که در مقابل خميني وسپاه مي ايستادندوزير بار طرحهاي سپاه پاسداران نميرفتند


مطالب مرتبط در رابطه با این مزدوران که زمینه سازان قتل عام 19فروردین بودند بیشتر بخوانید مطالب مرتبط به بریده مزدوران خائن وخود فروخته


نقش رذیلانه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن  1


ايرج مصداقي( قسمت اول) ازعاملان وزمينه سازان جنايت عليه بشريت قتل عام 52قهرمان شهيد


 و7گروگان اشرفي


ابراهيم خدابنده برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم) از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است


عباس صادقي نژاد بريده مزدور اطلاعات بدعوت يك باند اطلاعاتي در اردبيل به اردبيل رفت


به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز گري پايش را بالا ميبرد

قربانعلی پو احمدی قاتل وهمدست هادی شعبانی ازمزدوران انجمن نجات وزارت اطلاعات شاخه گیلان


به مزدوران ولايت ووزارت ”وقتي آهن را داغ ميكنند خروبز


 گري پايش را بالا ميبرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر