مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

مصاحبه بسیار دیدنی ولی پخش نشده ( قسمت اول )یک خانم شجاع در رابطه با فساد ودزدی در رژیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر