مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

مصاحبه بسیار دیدنی ولی پخش نشده (قسمت دوم )یک خانم شجاع اگر مبارزه میکردند باید حسین فریدون را میگذاشتند کنار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر