مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳, چهارشنبه

اعتراف محسن رضائی تحریم های اقتصادی وفشارهای اقتصادی روی مردم را یک خطر برای نظام میبیننم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر