مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

افشاگري جلاد رئيسي وپاسدارقاليباف عليه روحاني وجهانگيري در رابطه با نظا...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر