مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

عرفان قانعی فرد یک عضو سپاه تروریستی قدس در زندان اف بی آی آمریکا

 عرفان قانعی فرد یک عضو سپاه تروریستی قدس در زندان اف بی آی آمریکا


عرفان قانعی فرد که متولد 1355 است و  عضو  بسیج دانش آموزی سپاه پاسداران بوده است وبتشویق پدرش که با ساواک همکاری میکرد بعدها جاش رژیم شدعرفان را یک مخلص نظام بارآوردوپرورش دادبا توجه به بسیج بودن ،عرفان با سپاه هم شروع به همکاری کرد  بهمین دلیل عرفان قانعی فرد بسیار به حرفها وصحبتهای سرداران و فرماندهان سپاه؛استناد میکند ارادت بسیاری به آنها دارد در واقع او توسط محسن رضائی عضوگیری وخریداری شده است  هر ازگاهی و صد البته بعد از وقوع یک جنایت برنامه ریزی شده توسط  رژیم اسلامی، در صحنه ظاهر می شود و با حرص و ولع بسیار عمامه بزمین میکوبد وگلو پاره میکندودستان جنایتکاران را در پوش یک زبان شناس تاریخ نویس ویا تاریخ دان میشوید.
میگویند از آنجا که پدرش با ساواک کار میکرده زمینه ای شده است که عرفان قانعی با پرویزثابتی مقام جنایتکار امنیتی ساواک چفت شود وبا او یک مصاحبه ای ترتیب دهد تا شاید از طریق پرویز ثابتی خدمتی به ساوامای ایران وپاسداران وملاها بنماید ونیروهای انقلابی زمان شاه را بکوبد که نیاز مقدم خمینی وخامنه ای میباشد
گفته میشودکه"دکتر" عرفان قانعی فرد "دانش آموختۀ زبانشناسی"؛ است ودنبال تاریخ نگاری وتحریف تاریخ وتاریخچه ایران وسازمانهای انقلابی میباشدبرای اینکه ایز گم کند ؛خودش را عاشق سرزمین پدری و منتقد قهر و خشونت نیروهای انقلابی جلوه دهد و مستمرا تیغ جلادان را بخاطرپاک کردن خون فرزندان دلیر میهن از دستان جنایتکاران میلیسد .
قانعی فرد بعداز اعدام جنایتکارانه پنج زندانی سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر؛علی حیدریان؛ شیرین علم هولی؛فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان توسط جمهوری اسلامی در 19 اردیبهشت 89، بدستور سپاه وشکنجه گران و آدمکشان وزارت اطلاعات به میدان آمد تا قتل وحشیانۀ این جوانان کرد را به گردن خودشان بیندازد. همان کاری که خمینی گفته بود خودشان خودشان را شکنجه میکنند یا ندا آقا سلطان ؛ را در خیابان با گلوله کشتند اماتلاش کردند آنرا به گردن نیروهای قیام کننده بیندازند که ناکام ماندند.
 عرفان قانعی فرد؛ :«وقتی نام یک جوان معصوم و هیجانزده و ماجراجو؛ شفیق و دلسوز را می شنوند که به خاطر هواداری و هواخواهی نام تابلوی ایشان و آرمانشهر موهوم, در شرف اعدام قرار دارد؛ قهقه مستانه می زنند و بجای انکار هویت آن دستگیر شدگان ترجیح می دهند بر سر دار بروند تا نام گروه آنان دوباره در رسانه های ایران به زبان آید»(قانعی فرد خواهان خلع سلاح کومله و دمکرات شد! مندرج در سایت بروسکه).
این مزدور  دلیل اعدام فرزاد و رفایش را "قهقۀ مستانۀ" نیروهای کردی معرفی  می کند.
در یک از نوشته ها دیدم که نوشته بود:
 با اینکه هیچکدام از سازمانها و جریانات کردستانی در هیج کجا زندانیان سیاسی اعدام شدۀ دو هفته پیش را وابسته به خود اعلام نکرده اند. حتی عبدالرحمان حاج احمدی؛ رهبرحزب حیات کردستان (پژاک)  درگفتگو با رادیو دویچه وله(بخش فارسی زبان رادیو آلمان) ارتباط  شهدای اخیر جنبش سرتاسری خلقهای ستمدیدۀ ایران  با جریان تحت رهبری خویش را انکار کرد.
بنابراین مسأله مطلقا از دید عرفان قانعی فرد توضیح این واقعییت نیست که جمهوری اسلامی در خوف و هراس از جنبشهای مردم ستمدیدۀ ایران و برای ادامۀ حیات ننگین خود، لازم می داند عده ای را به بهانه های خود ساخته حلق آویز کند و بقول دادستان رژیم  در تهران؛( دولت آبادی) با توجه به مصلحت نظام یعنی منافع امپریالیسم و ارتجاع؛ مبارزان و انقلابیون ایران را ذبح اسلامی کند.
عرفان قانعی فرد  در مصاحبه ای با  ناصر شیخ الاسلامی در سایت کردستان امروز؛  می گوید:«جمهوری اسلامی در طی جنگ با عراق؛ همواره در مذاکرات خود از احزاب کرد عراقی خواسته است با منافقین همکاری نداشته باشند؛اما هیچوقت گروههای مسلح کرد زیر تسلط مناطق اتحادیۀ میهنی کردستان را جدی نگرفتند که احساس خطری از آنها داشته باشند. .. حتی در وصیت نامۀ آیت الله خمینی اسم شان درج شده که دوباره به آب و خاک ایران بازگردند  و وقتی قاسلمو گفتگو را پذیرفت...»از سوی دیگر جریان مورد نقد و اعتراض قرار گرفت. 
قانعی فرد توسط ایت الله بی بی سی وحتی در یک برنامه پرگار علیه جنبشها وهمراه تعدادی از بریده ها وواداده های سیاسی بارها به صحنه آورده شد تا به تحریف تاریخ ایران وجنبشها وازجمله جنبش خلق کرد بپردازد ورژیم ولایت فقیه را توجیه کرده از زیر تیغ در ببرد.
قانعی فرد در این مصاحبه در باره  سازمان مجاهدین خلق  آنها با لفظ "منافقین" مورد خطاب قرار می دهد. که ادبیات خاص ملاها وبسیجی های دهن گشاد وپاسداران ودژخیمان اطلاعاتی میباشد.
از کارهای دیگر قانعی فرد تحریف وجعل تاریخ وتاریچه مبارزاتی خلق دلیر کرد میباشد وقانعی فردبرای همین هم هست که حمله و هجوم خمینی وخامنه ای و نظام ولاین خونریز فقیه در سی و هفت سال گذشته به دستاوردهای دمکراتیک و انقلابی  قیام سرتاسری خلقهای ایران،بویژه خلق کرد را توجیه می کند؛تا در قلئب پاسدارام ملاها ودژخیمان جا باز نماید
او کرد ها را قبول دارد البته با الگوی طالبانی ، به همین خاطر یکی ازالگوهای سیاسی این "دکترای زبانشاسی" کاک!! جلال طالبانی است که در جنایت ووطن فروشی ومزدوری وجاش بودن نمونه و همپا ندارد و در لجنزار سیاستهای ارتجاعی  تک است! 
قانعی فرد کلا برای بر آورد خواسته های پاسداران واطلاعاتی ها زیراب هرگونه جنبش در ایران ومبارزات خلق ها را میزنداو میگوید:« کدام جنبش؟ من دنبال خام حکومت کردی نیستم»؟ اما ایشان بدنبال سیاستهای سرکوبگرایانۀ ولایت فقیه وپاسداران میباشد.
حالا این مزدور وعضو سپاه پاسداران بار سفر بست وبا بیش از 20 جمدان میخواست از مرز مکزیک بطور قاچاق وارد آمریکا شود که دستگیر شد 
میگویند اسناد واطلاعات مهمی از او بدست آمده است 
اتهام او یک پروژه دقیق ترئریستی میباشد که برای سپاه واطلاعات ایران در دست داشت
او هم اکنون تحویل اف بی ای میباشد  
محسن رضائی که فرمانده قانعی فدر میباشد کامل سکوت کرده است وولایت فقیه وارگانهای امنیتی واطلاعاتی اش که پشت قانعی فرد بودند هم خفقان گرفتند واز این دستگیری چیزی ننوشتند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر