مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ خرداد ۷, یکشنبه

جنایت علیه بشریت جزئیات قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ همراه با بخشی از سخنان آقای منتطری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر