مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

پتک های کشنده جنبش دادخواهی وتاثیرات فایل صوتی منتظری وپناه بردن هابیلیان (محمد جواد هاشمی نژاد) به پاسدار عباسی ودژخیم ری شهری

پتک های کشنده جنبش دادخواهی وتاثیرات فایل صوتی منتظری وپناه بردن هابیلیان (محمد جواد هاشمی نژاد) به پاسدار عباسی ودژخیم ری شهری
نگاهی به تاریخچه جنبش دادخواهی وتاثیراتی که این مدت در مجامع بین المللی وداخل ایران داشته بسیار شگفت انگیز بوده است.

به جنبش دادخواهي جانباختگان قتل‌عام۱۳۶۷ بپيونديم

همبستگی با جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژ


نمایشگاه عکس جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ در نروژروز شنبه ۱۷ مهر ۹۵، جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو با برگزاری یک نمایشگاه عکس در


جنبش دادخواهی - بالاترین

https://www.balatarin.com/tag/

بعد از آن فایل صوتی آقای منتظری که توسط احمد منتظری روی سایت گذاشته شد حتی در میان حکومتی ها هم شکاف انداخت که سبب شد بسیاری از آنها علیه این قتل عام موضع بگیرند.
کارکرد وتاثیر بعدی این جنبش دادخواهی وبدنبال آن فایل صوتی آقای منتظری (که با هیئت مرگ پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی شیادو ابراهیم رئیسی کاندیدای اول خامنه ای برای ریاست جمهوری واشراقی دادستان خمینی و...نشست اعتراضی داشت وبه آنها ابلاغ کرد که شما جنایتکاران تاریخ هستیدوبخاطر این که حتی در ماه محرم هم اصرار بر قتل عام بیشتر دارید )این بود که یک صف بندی جدید را ایجاد کرد.
این بار صف دژخیمان ودست اندر کاران این قتل عام را علنی تر کرد وآنها را وادار نمود که بیایند واز جنایت علیه بشریت که خود انجام دادند دفاع نمایند واعتراف کنند که ما دژخیم بودیم وبفرمان خمینی این کار را کردیم اگر نمیکردیم نظام جارو میشد 
اما در این میان ترس ووحشت بی مانندی در میان همین دژخیمان هم پدیدار شد محمد جواد هاشمی نژادکه خود یک دژخیم جنایتکار وشکنجه گر وآدمکش اطلاعات است، مانند یک گدای دورگرد به شهرهای مختلف وبه حوزه ها واستانهای مختلف سفر کرد که این ننگ قتل عام را که جنبش دادخواهی برملا کرده ودامن خامنه ای وکل نظام را گرفته است را مقداری جمع وجور کند ولی توفیقی نیافت ، برعکس مجبور شد دوباره به دژخیمان وپاسداران دست اندرکار قتل عامها وکشتار وشکنجه برود تا شاید با جعلیات واکاذیب مضحک وتکراری از خودشان دفاع کنند وباسم خمینی خودشان را در ببرند .
در این رابطه هابیلیان دفعه قبل سراغ محمد صادق کوشکی از دژخیمان اطلاعات احمدی نژاد رفته بود
بیشتر بخوانید

دژخیم محمد صادق کوشکی :ريیس‌جمهور آینده باید مثل حاج‌ قاسم باشد

اعترافات بی سابقه وهشدارهای محمد صادق کوشکی در مافیای هابیلیان - ورشکستگی وشکست ولایت فقیه وارگانهای امنیتی (وزارت اطلاعات -اطلاعات سپاه وهابیلیان) در تحریف تاریخچه مجاهدین با فیلمی بنام ماجرای نیمروز

این بار هم سراغ ری شهری اولین وزیر گشتاپوی خمینی رفت که دستان خون آلودش را بهیچ وجه نمیتواند در کشتار وشکنجه وقتل مجاهدان ومخالفان وترورها بپوشاند.
ری شهری که خود وزیر اطلاعات خمینی بود واز جمله کسانی است که میخواست وتمامی تلاشش را هم کرد که این تشکیلات پولادین مجاهدین را با ترور وقتل عام وکشتار را نابود کند ولی منتظر است که این آرزو را بگور ببرد آنقدر بهم ریخته وکلافه بود که گفت ما در زمینه این کاری که هابیلیان دارد میکند عقب افتاده وشکست خورده هستیم وکسی حرفهای ما را به مفت نمیخرد .
 اما ری شهری هم از دست جنبش دادخواهی بسیار گزیده وقافل گیر وکلافه بود بطوری که هابیلیان از قول ریشهری سر دژخیم ازطلاعات خمینی نوشت :
 آیت‌الله محمدمهدی ری‌شهری بحث مجازات منافقین در سال 1367 را نیز مطرح کرد و ضمن الهی خواندن حکم امام‌خمینی(ره) در این سال تأکید کرد: حکم قاطع امام‌خمینی(ره) درخصوص مجازات منافقین کوردل در 1367 کاملاً درست و فقهی و الهی بود و باید پاسخ قاطعی به یاوه‌گویی‌های این گروهک بدهیم.
از همه مضحک تر سراغ استراتژیست متوهم نظام پاسدار چماقدار وعربده کش ولایت فقیه وعماریون

قرارگاه عمار چیست و عماریون کیستند ؟کارشان چیست - چماقداران تحت امر مجتبی خامنه ای

پاسدار عباسي وسوز وگداز ش در رابطه با عمليات فروغ جاويدان وجنبش دادخواهي


 ، پاسدار حسن عباسی رفت 

پاسدارچماقدار، حسن عباسی ، نوچه مجتبی خامنه ای از عماریون کیست؟

که شاید دردی از خامنه ای دوا کند اما او هم ضمن خالی بندی هائی در رابطه با ریگی ، وقتی به مجاهدین رسید اعتراف کرد که مجاهدین آمده بودند ما را سرنگون کنند اما این پاسدار آنقدر از جنبش دادخواهی مجاهدین وفایل صوتی آقای منتظری شکار بود که بیشتر پرت وپلا میگفت تا از خودشان دفاع کند .
پاسدار حسن عباسی گفت که خوب کاری کردیم اینها را کشتیم امنیت را اینجوری حفظ کردیم اینها میخواستند ما را سر نگون کنند اما وقتی به آمار میرسید هوار میکشید وآسمان وریسمان را بهم میبافد.او هی میگفت اینها 5000 نفر بودند چطور ما سی هزار نفر را قتل عام کردیم؟ این پاسدار چماقدار وعربده کش آنقدر بهم ریخته وکلافه بود که به آقای منتظری هم حمله کرد که او ساده لوح بوده است این پاسدار برای اینکه آمار قتل عام شده ها را ندهد ویا 30000قتل عام را بپوشاند گفت اسامی آنها را بدهید
امامعلوم بود فشارجنبش دادخواهی آنقدر زیاد بود که مجبور شد اعتراف کندکه جوانهای ما تاریخچه را نمیدانند عباسی گفت:
 کشتیم وقتل عام کردیم خوب کاری کردیم بازهم میکنیم چاره ای نداریم اگرچه دیگر دست ما از آنها کوتاه شده است وبه آلبانی رفته اند  ولی اگر دست ما به منافقین برسد (که با حسرت وصف ناپذیری این را میگفت) باز هم قتل عام میکنیم.
بدین گونه این بار هم محمد جواد هاشمی نژاد برای پیدا کردن راهی برای نجات خامنه ای ونظام با مراجعه به یک پاسدار ویک دژخیم اطلاعات توفیقی نیافت وبدتر دست نظام را رو نمود .
دژخیمان را توان رویاروئی با مردم وجنبش مجاهدین وجنبش دادخواهی نیست ،روز حساب رسی وسرنگونی نزدیک است.

بعد از آن فایل صوتی آقای منتظری که توسط احمد منتظری روی سایت گذاشته شد حتی در میان حکومتی ها هم شکاف انداخت که سبب شد بسیاری از آنها علیه این قتل عام موضع بگیرند.
کارکرد وتاثیر بعدی این جنبش دادخواهی وبدنبال آن فایل صوتی آقای منتظری (که با هیئت مرگ پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی شیادو ابراهیم رئیسی کاندیدای اول خامنه ای برای ریاست جمهوری واشراقی دادستان خمینی و...نشست اعتراضی داشت وبه آنها ابلاغ کرد که شما جنایتکاران تاریخ هستیدوبخاطر این که حتی در ماه محرم هم اصرار بر قتل عام بیشتر دارید )این بود که یک صف بندی جدید را ایجاد کرد.
این بار صف دژخیمان ودست اندر کاران این قتل عام را علنی تر کرد وآنها را وادار نمود که بیایند واز جنایت علیه بشریت که خود انجام دادند دفاع نمایند واعتراف کنند که ما دژخیم بودیم وبفرمان خمینی این کار را کردیم اگر نمیکردیم نظام جارو میشد 
اما در این میان ترس ووحشت بی مانندی در میان همین دژخیمان هم پدیدار شد محمد جواد هاشمی نژادکه خود یک دژخیم جنایتکار وشکنجه گر وآدمکش اطلاعات است، مانند یک گدای دورگرد به شهرهای مختلف وبه حوزه ها واستانهای مختلف سفر کرد که این ننگ قتل عام را که جنبش دادخواهی برملا کرده ودامن خامنه ای وکل نظام را گرفته است را مقداری جمع وجور کند ولی توفیقی نیافت ، برعکس مجبور شد دوباره به دژخیمان وپاسداران دست اندرکار قتل عامها وکشتار وشکنجه برود تا شاید با جعلیات واکاذیب مضحک وتکراری از خودشان دفاع کنند وباسم خمینی خودشان را در ببرند .
در این رابطه هابیلیان دفعه قبل سراغ محمد صادق کوشکی از دژخیمان اطلاعات احمدی نژاد رفته بود
بیشتر بخوانید

دژخیم محمد صادق کوشکی :ريیس‌جمهور آینده باید مثل حاج‌ قاسم باشد

اعترافات بی سابقه وهشدارهای محمد صادق کوشکی در مافیای هابیلیان - ورشکستگی وشکست ولایت فقیه وارگانهای امنیتی (وزارت اطلاعات -اطلاعات سپاه وهابیلیان) در تحریف تاریخچه مجاهدین با فیلمی بنام ماجرای نیمروز

این بار هم سراغ ری شهری اولین وزیر گشتاپوی خمینی رفت که دستان خون آلودش را بهیچ وجه نمیتواند در کشتار وشکنجه وقتل مجاهدان ومخالفان وترورها بپوشاند.
ری شهری که خود وزیر اطلاعات خمینی بود واز جمله کسانی است که میخواست وتمامی تلاشش را هم کرد که این تشکیلات پولادین مجاهدین را با ترور وقتل عام وکشتار را نابود کند ولی منتظر است که این آرزو را بگور ببرد آنقدر بهم ریخته وکلافه بود که گفت ما در زمینه این کاری که هابیلیان دارد میکند عقب افتاده وشکست خورده هستیم وکسی حرفهای ما را به مفت نمیخرد .
 اما ری شهری هم از دست جنبش دادخواهی بسیار گزیده وقافل گیر وکلافه بود بطوری که هابیلیان از قول ریشهری سر دژخیم ازطلاعات خمینی نوشت :
 آیت‌الله محمدمهدی ری‌شهری بحث مجازات منافقین در سال 1367 را نیز مطرح کرد و ضمن الهی خواندن حکم امام‌خمینی(ره) در این سال تأکید کرد: حکم قاطع امام‌خمینی(ره) درخصوص مجازات منافقین کوردل در 1367 کاملاً درست و فقهی و الهی بود و باید پاسخ قاطعی به یاوه‌گویی‌های این گروهک بدهیم.
از همه مضحک تر سراغ استراتژیست متوهم نظام پاسدار چماقدار وعربده کش ولایت فقیه وعماریون

قرارگاه عمار چیست و عماریون کیستند ؟کارشان چیست - چماقداران تحت امر مجتبی خامنه ای

پاسدار عباسي وسوز وگداز ش در رابطه با عمليات فروغ جاويدان وجنبش دادخواهي


 ، پاسدار حسن عباسی رفت 

پاسدارچماقدار، حسن عباسی ، نوچه مجتبی خامنه ای از عماریون کیست؟

که شاید دردی از خامنه ای دوا کند اما او هم ضمن خالی بندی هائی در رابطه با ریگی ، وقتی به مجاهدین رسید اعتراف کرد که مجاهدین آمده بودند ما را سرنگون کنند اما این پاسدار آنقدر از جنبش دادخواهی مجاهدین وفایل صوتی آقای منتظری شکار بود که بیشتر پرت وپلا میگفت تا از خودشان دفاع کند .
پاسدار حسن عباسی گفت که خوب کاری کردیم اینها را کشتیم امنیت را اینجوری حفظ کردیم اینها میخواستند ما را سر نگون کنند اما وقتی به آمار میرسید هوار میکشید وآسمان وریسمان را بهم میبافد.او هی میگفت اینها 5000 نفر بودند چطور ما سی هزار نفر را قتل عام کردیم؟ این پاسدار چماقدار وعربده کش آنقدر بهم ریخته وکلافه بود که به آقای منتظری هم حمله کرد که او ساده لوح بوده است این پاسدار برای اینکه آمار قتل عام شده ها را ندهد ویا 30000قتل عام را بپوشاند گفت اسامی آنها را بدهید
امامعلوم بود فشارجنبش دادخواهی آنقدر زیاد بود که مجبور شد اعتراف کندکه جوانهای ما تاریخچه را نمیدانند عباسی گفت:
 کشتیم وقتل عام کردیم خوب کاری کردیم بازهم میکنیم چاره ای نداریم اگرچه دیگر دست ما از آنها کوتاه شده است وبه آلبانی رفته اند  ولی اگر دست ما به منافقین برسد (که با حسرت وصف ناپذیری این را میگفت) باز هم قتل عام میکنیم.
بدین گونه این بار هم محمد جواد هاشمی نژاد برای پیدا کردن راهی برای نجات خامنه ای ونظام با مراجعه به یک پاسدار ویک دژخیم اطلاعات توفیقی نیافت وبدتر دست نظام را رو نمود .
دژخیمان را توان رویاروئی با مردم وجنبش مجاهدین وجنبش دادخواهی نیست ،روز حساب رسی وسرنگونی نزدیک است.

برای اطلاع از جنایت ضد بشری وترورها وقتل عام ها و...رژیم ولایت فقیه  به لینکهای زیر مراجعه کنید اطلاعات شما را صد افزون مینماید
مازندرانی ها دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.
اما سایتی بنام قهرمانان شمال نوشته بود که
مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.
بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب "رژیم ایران" تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.
مدیر
۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.
بیشتر بخوانید: سعید کریمیان، مدیر شبکه "جم ‌تی‌وی" به ضرب گلوله کشته شد
- حبیب خواننده یا حبیب محبیان که در نیاسته رامسر بقتل مشکوک کشته شد
 ببینید سایت تابناک چی مینویسد اعترافاتی که فشارها روی هنرمندان را مینیمیزه میکند اما کاملا محسوس اشت فشارهای روی حبیب ونهایتا کشتن او
- کیا رستمی که میگویند با قصور پزشکی کشته شد
- علی معلم پدر سینمای غیر دولتی که برای اهل سینما بسیار محبوب بود
- عارف لرستانی هنرپیشه وطنز پرداز معترض واز کار برکنارشده

که تمامی این نفرات با صنعت ایست قلبی که سعید امامی مخترع آن در وزارت اطلاعات بود واطلاعات سپاه هم در خانه های امن ایت صنعت را بکارمیگیرندکشته شده اند  بیشتر بخوانید
بیشتر بدانبد
 روی لینک های زیر کلیک کنید

رسانه‌ها: مدیر مقتول شبکه جِم از سوی ایران تهدید شده بود
به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.
کلیک کنید وبخوانید
Scrennshot Website Gemonline.TV Saeed karimian (gemonline.tv) بیشتر بدانید
مازندرانی ها دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.
اما سایتی بنام قهرمانان شمال نوشته بود که
 ببینید سایت تابناک چی مینویسد اعترافاتی که فشارها روی هنرمندان را مینیمیزه میکند اما کاملا محسوس اشت فشارهای روی حبیب ونهایتا کشتن او
- کیا رستمی که میگویند با قصور پزشکی کشته شد
- علی معلم پدر سینمای غیر دولتی که برای اهل سینما بسیار محبوب بود
- عارف لرستانی هنرپیشه وطنز پرداز معترض واز کار برکنارشده


باز هم در رابطه با ترورها وقتل های زنجیره ای
در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید
سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است
،صمد نظري 
،هادي  شعباني

 وايرج صالحي

وداوود باقر وند

وعيسي آزاده 
  در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر