مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

رئیس جمهور در این مملکت یعنی تدارکات چی یعنی کشک سخنرانی یک آخوند بالای منبر

۱ نظر: