مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه

مسعود خدابنده مشاور موفق الربیعی وماموریت مشترک با موفق الربیعی مشاور جنایتکارمالکی برای قتل عام مجاهدین یا تسلیم آنها به رژیم ایران

مسعود خدابنده مشاور موفق الربیعی وماموریت مشترک با موفق الربیعی مشاور جنایتکارمالکی  برای قتل عام مجاهدین یا تسلیم آنها به رژیم ایران

بنیادسحر خانواده که یک بنیادمتعلق به سپاه واطلاعات ملاهاست چگونه بنیاد نهاده شد وگردانندگان آن چه کسانی هستندهمراه باافشای همکاریهای موفق الربیعی مشاور مالکی ومسعود خدابنده در قتل عام مجاهدین .
بنیاد سحرخانواده یکی از ارگانهای پوششی سپاه قدس میباشد که در سال 2008 در کشور عراق زمانی که مجاهدین در عراق بودند وهنور آمریکائی ها حفاظت قراگاه اشرف را بدست عراقی ها یعنی مزدوران سپاه قدس ومزدوران مالکی نداده بودند وتیف هنوز وجود داشت تاسیس شد.
اولین بار این بنیاد سپاه تروریستی قدس یعنی بنیاد سحرخانواده در یک جلسه ای در شهر خالص وتوسط مسعود خدابنده وبتول سلطانی اعلان موجودیت کرد.
هدف از تاسیس این بنیاد دست ساز وزارت اطلاعات وسپاه قدس چه بود؟.
ابلاغ تسلیم یا مرگ برای مجاهدان اشرفی از جانب سپاه ووزارت اطلاعات
مسعود جدابنده در مصاحبه ها ونوارهای که خواسته وناخواسته پخش کرد هدف از بنیان گذاری این بنیاد وابسته به سپاه پاسداران واطلاعات آخوندی را در پاسخ به تلویزیون کیهان لندن لو میدهد
مسعود خدابنده که در برابر سئول تلویزیون لندن غافل گیر شده بود حرفهائی را که نمیبایست ونمیخواست بگوید را ناخودآگاه لو داد .
خبرنگار از مسعود خدابنده پرسید که به شما چه ربطی داشت که عراق برویر شما که مدعی هستید علاقه ای به سازمان مجاهدین ندارید پس در عراق چی کار میکردید؟
مسعود خدابنده گفت من مدتها در انگلیس هستم بسیاری از عراقی ها هم که مخالف صدام حسین بودند در انگلیس بودند .
اینجا مسعود خدابنده مجبور میشود که ارتباط خودش را با موفق ربیعی که یکی از منفورترین جلادان وشکنجه گران مالکی بود ومدتی هم بعنوان رئیس شورای عالی امنیت مالی را بعهده داشت ودر ارتباط با سپاه پاسداران وسپاه تروریستی قدس پرئنده اشرف را هم بعهده داشت ودر همه قتل عامهای اشرف مستقیم ویا غیر مستقیم شرکت داشت را رو کند 
مسعود خدابنده گفت موفق الربیعی هم که در لندن بود وبعد از سقوط صدام حسین به مناسب کلیدی خصوصا زمان مالکی رسید ودوست منهم بود،موفق الربیعی از من دعوت کرد که 2007 به عراق بروم ومشاوردولت عراق شوم منهم قبول کردم.
بدین ترتیپ مسعود خدابنده اعتراف کرد که در بالاترین سطح با یک مامور سپاه قدس وهمه کاره مالکی که دست نشانده خامنه ای وقاسم سلیمانی بود یعنی با موفق الربیعی بعنوان یک مشاور مشغول به کار شد .
ماموریت اما،نابودی تشکیلات مجاهدین بود خواسته آنها که ابلاغ شده خامنه ای وقاسم سلیمانی بود این بود که 
" هیچ مجاهدی چه زن وچه مرد نباید از عراق خارج شود الا اینکه  یا از مجاهدین خارج شده وبریده باشند ویا کشته بعبارتی یا تسلیم یا مرگ ".
مسعود خدابنده اما یک مامور دوجانبه عراق وپاسداران بود ماموریت قتل عام مجاهدین توسط موفق الربیعی به مسعود خدابنده ابلاغ نشده بود مسعود خدابنده خود جدا گانه توسط سپاه پاسداران ووزارت اطلاعات عضو گیری واین ماموریت به او ابلاغ شده بود حتی برادرش ابراهیم خدابنده هم توسط مسعود خدابنده به عضویت اطلاعات ملاها در آمد که هم اینک مدیر عامل انجمن نجات ایران است که یک ارگان پوششی سپاه واطلاعات در داخل کشور میباشد .
در واقع ممکن است موفق ربیعی در انگلیس با خدابنده آشنا شده باشد اما سپاه پاسداران ووزارت اطلاعات وسفارت رژیم ایران دربغداد که سرکرده اش یک مامور سپاه تروریستی قدس است مسعود خدابنده  وموفق الربیعی را برای یک ماموریت مشترک که قتل عام مجاهدین است سازماندهی نموده است .
بنابراین موفق الربیعی پرونده اشرف را با پشتیبانی وامکانات دولت دست نشانده مالکی در دست دارد وابراهیم خدابنده هم که یک مامور سپاه واطلاعات ملاهاست از انگلیس به او میپیوندد تا با تاسیس یک بنیاد پوششی بنیاد سحر خانواده از مجاهدین در قرارگاه اشرف وبعد لیبرتی بریده وطعمه بگیرد وبه استخدام سپاه قدس واطلاعات آخوندهای خونریز در آورد.
وهمانطوری که بارها اعلان کرده اند ماموریت ناتمام لاجوردی گیلانی وسعید امامی و...که نابودی تشکیلات پولادین مجاهدین بود را به پایان برسانند اما همه آنها این ارزو را به گور برده اند. 

لیست جنایتکارانی که آرزوی نابودی مجاهدین را به گور برده اند شماره دوم


لیست جنایتکارانی که آرزوی نابودی مجاهدین را به گور برده اند شماره دومآیا میدانند تا بحال چه کسانی آرزوی نابود کردن تشکیلات پولادین مجاهدین را بگور برده اند قسمت اولادامه دارد

برای اطلاع از جنایت ضد بشری وترورها وقتل عام ها و...رژیم ولایت فقیه  به لینکهای زیر مراجعه کنید اطلاعات شما را صد افزون مینماید
مازندرانی ها دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.
اما سایتی بنام قهرمانان شمال نوشته بود که
مدیر ۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.
بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفته‌اند که افرادی از ایران در ماه‌های اخیر پیوسته او را تهدید می‌کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم به بی‌بی‌سی گفته است که او بارها از جانب "رژیم ایران" تهدید به مرگ شده است و به همین علت قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.
مدیر
۴۵ ساله شبکه جم شامگاه شنبه در استانبول قربانی یک سوءقصد شد و به قتل رسید.
بیشتر بخوانید: سعید کریمیان، مدیر شبکه "جم ‌تی‌وی" به ضرب گلوله کشته شد
- حبیب خواننده یا حبیب محبیان که در نیاسته رامسر بقتل مشکوک کشته شد
 ببینید سایت تابناک چی مینویسد اعترافاتی که فشارها روی هنرمندان را مینیمیزه میکند اما کاملا محسوس اشت فشارهای روی حبیب ونهایتا کشتن او
- کیا رستمی که میگویند با قصور پزشکی کشته شد
- علی معلم پدر سینمای غیر دولتی که برای اهل سینما بسیار محبوب بود
- عارف لرستانی هنرپیشه وطنز پرداز معترض واز کار برکنارشده

که تمامی این نفرات با صنعت ایست قلبی که سعید امامی مخترع آن در وزارت اطلاعات بود واطلاعات سپاه هم در خانه های امن ایت صنعت را بکارمیگیرندکشته شده اند  بیشتر بخوانید
بیشتر بدانبد
 روی لینک های زیر کلیک کنید

رسانه‌ها: مدیر مقتول شبکه جِم از سوی ایران تهدید شده بود
به گزارش رسانه‌های جمعی، سعید کریمیان که در ترکیه به قتل رسید، از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. به خاطر همین تهدیدها او قصد داشته از ترکیه به بریتانیا نقل مکان کند.
کلیک کنید وبخوانید
مازندرانی ها دهن به دهن میگویند این قتل های زنجیره ای توسط اطلاعات ومافیای وابسته به فوتبال است که توسط اطلاعات وسپاه قبضه شده است واین دو بقتل رسیدند.
اما سایتی بنام قهرمانان شمال نوشته بود که
 ببینید سایت تابناک چی مینویسد اعترافاتی که فشارها روی هنرمندان را مینیمیزه میکند اما کاملا محسوس اشت فشارهای روی حبیب ونهایتا کشتن او
- کیا رستمی که میگویند با قصور پزشکی کشته شد
- علی معلم پدر سینمای غیر دولتی که برای اهل سینما بسیار محبوب بود
- عارف لرستانی هنرپیشه وطنز پرداز معترض واز کار برکنارشده

باز هم در رابطه با ترورها وقتل های زنجیره ای
در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید
سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است
،صمد نظري 
،هادي  شعباني

 وايرج صالحي

وداوود باقر وند

وعيسي آزاده 
  در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید


،هادي شعباني 

سیروس عضنفری و


هادی شعبانی (قسمت اول)فاصله کرسی ندامت و خیانت تا میز ریاست نجات رژیم در مازندران را چگونه طی ویا پیموده است.


 هادی شعبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری(اطلاعاتی دیگر ) به میز ریاست نجات رژیم در مازندران دست یافت
 ، پاسدار حسن عباسی رفت 
اعترافات تکان دهنده پاسدار عباسی امنیت برای ولی فقیه وشغل برای پاسداران هدف ما از جنگ وکشتار در سوریه ویمن وعراق میباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر