مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه

هادی شعبانی گماشته سپاه پاسداران ووزارت اطلاعات علیرغم اینکه تلاش کرد برا ی خود تاریخچه ای درست کند اما با تاخیردر باره یک ملاقات سیاسی به نشخوارکنندگان جویده های اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات پیوست.

 

هادی شعبانی گماشته سپاه پاسداران ووزارت اطلاعات  علیرغم اینکه تلاش کرد برا ی خود تاریخچه ای درست کند اما با تاخیردر باره یک ملاقات سیاسی به نشخوارکنندگان جویده های اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات پیوست.

 

 

چندی پیش مطلبی در این رابطه نوشتیم به نام

زلزله ملاقات مریم رجوی وجان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا که بیت خامنه ای وهمه ارگانهای آنرا لرزند وپس لرزه هایش به مزدوران وبریده مزدوران رسید

که بدلیل غنی بودن وکفایت محتوی، نیازی نمیبینیم که چیزی به آن اضافه کنیم .

موضوع یک ملاقات سیاسی وبسیار با اهمیت از نظر داخل ایران ومنطقه ای وبین المللی میباشد که زلزله ای ایجاد کرد که لرزه ها وپس لرزه هایش بربنای پوسیده ملاها ومزدوران وبریده مزدورانش انداخت وهنوز هم ادامه دارد .

موضوع مطلقا این فرد مزدور یا بریده مزدور دیگر نیست مسئله دقیقا جایگاهی است که رژیم برای این افراد مزدور وگماشته ساخته وفقط آنرا برسمیت میشناسد .

جایگاه آنها این است

پاچه مجاهدین را بگیرید وبرای ما پارس کنید .نشخوار پس مانده های ما برای شما کفایت میکند حیات خفیف خائنانه شما بریده مزدوران به همین پارسها وپاچه گیری ها ونشخوارها بند است. 

یک نمونه 

عبدالکريم ابراهيمي پاسدار سپاه قدس ونوظهور وزارت اطلاعات در کلن آلمان کیست؟

پس جایگاه دقیقا این است

مزدور وبریده مزدور باید پاچه بگیرد 

اینکه موضوع چیستف اساسا مطرح نیست ،تا مهم وغیر مهم باشد .

بریده مزدور وگماشته باید نشخوار کند چی؟ وچرا ؟ هم مهم نیست.

نمونه های دیگر

 وقتی هادی شببانی (شعبانی) بریدخائن تنکابن ، رو دست جلادان ودژخیمان خامنه ای بلند میشود که یا طناب دار را میکشند ویا صندلی از زیر پای متهم میاندازند .وقتی سیروس غضنفری ، لباس پاسداری، سپاه تروریستی قدس ، ما مور در جبهه حلب را برای کشتار زنان وکودکان سوری میپوشدوبرای وزارت وولایت مداحی میکند

قربانعلی پو احمدی قاتل صمد نظری وهمدست هادی شعبانی از وزارت اطلاعات شاخه گیلان کیست

گماشته ای مانند شعبانی ودیگر انجمن نجاتی ها باید به خانواده ها فشار بیاورند شکنجه کنند جلو اشرف بروند جلو لیبرتی بروند جاسوسی کنند وشناشائی کنند تا برادران سپاه قدس!! ومزدوران عراقی آنها موشک بزنند.

وحشت نامه بریده مزوران اطلاعات وسپاه قدس برای فرار از مجازات وابرازترس آنها ، بعد از شکست خفت بارخامنه ای در حمله موشکی به لیبرتی وقتل عامی که طراحی کرده بودند.


خلاصه برای رژیم وعلیه مردم وخانواده ها باید ماموریت جاسوسی وسرکوبی انجام دهند .

 چه وقت وکجا وچرا؟مطرح نیست و مطرح هم نبایدباشد.

چندین نمونه دیگر

ايران فانوس: مزدورا ن اطلاعات واعضای سپاه پاسداران در ارتباط با سرتیپ ...

{اما هادی شعبانی گفت برایم مهم نیست که مردم ومجاهدین چی میگویند من تصمیم گرفتم به آنها وهمه مردم خیانت کنم من برایم مهم بود که برای خزیدن زیرعبای ملاها اگر چه الان پز ضد امپریالیستی دارم وقمپوز در میکنم به زیر عبا یا چادر امریکائی ها بروم  حتی فرارکنم تا از طریق امپریالیستها به ملاها برسم .}

هادی شعبانی (قسمت اول)فاصله کرسی ندامت و خیانت تا میز ریاست نجات رژیم در مازندران را چگونه طی ویا پیموده است. هادی شعبانی (قسمت دوم) با همکاری قربانعلی پور احمدی نهایتا با سربه نیست کردن صمد نظری(اطلاعاتی دیگر ) به میز ریاست نجات رژیم در مازندران دست یافت. 

هادی شعبانی اضافه کرد مگر امام!! نگفت قدس از طریق کربلا منهم که کار خلاف نکردم فقط جبهه عوض کردم قبلا با مردم ومجاهدین بودم الان فقط با انجمن نجات وبرادران سپاه واطلاعات هستم نیت مهم است .

اینهمه تکامل را در خواب هم نمیدیدم چه رسد در بیداری نیتم این بود وهست که کارهای نیمه تمام سربازان گمنام امام زمان(وزارت بدنام اطلاعات) را کامل کنم حتی اگر دست بدهد همکارخلف یا ناخلف خود مانند صمد نظری راهم را پاکسازی (ناکار) میکنم

شايعه كشته شدن صمد نظري عضو سپاه قدس واطلاعات آخوندي درشهر هاي مازندرانفقط یک کم خرج روی دستم میگذارد که سالی یک بار برای ایذ گم کردن به سر گورش گور (صمد نظری)بروم که همین را هم مجاهدین چشم ندارند ببینند وافشا میکنند

هادی شعبانی درکلمدان وقتی قاتلان بر قبر قربانیان خود فاتحه میخوانند


http://efshayaranshitan.blogspot.fr/2015/11/blog-post_20.html

هادي شعباني مزدور اطلاعات وعبدالملك حوثي گماشته ولايت، تفاوتها وشباهتها از مازندران تا يمن هادی شعبانی بارها گفت والان هم میگوید برای من مهم نیست که مجاهدین ومردم چی میگویند من اگر بتوانم رضایت ولایت ووزارت را جلب کنم هرکاری علیه مردم میکنم الان هم کاری که از دستم بر نمیاید نشخوارمیکنم.

عکس زیر هادی شعبانی با سپاه واطلاعات در جلو اشرف میباشد

هادی شعبانی مأمور اطلاعات آخوندی | ايران افشاگر

 

 

 

هادی شعبانی :این نشخوار بزرگترین افتخار برای ماست برای حفط حیاط خفیف خائنانه ما انجمن نجاتی ها که دژخیمان وپاسداران وشکنجه گرها واعضای جوخه اعدامها ، به نسبت ما در صف آخر قرار دارند

حرف زیاد است وبه اصل مطلب که قبلا نوشته بودیم اکتفا میکنیم

مطلب این بودکه عکس هادی شعبانی در آن جا افتاده بود که الان آنرا اضافه کردیم

زلزله ملاقات مریم رجوی وجان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا که بیت خامنه ای وهمه ارگانهای آنرا لرزند وپس لرزه هایش به مزدوران وبریده مزدوران رسید


راستی چی شده که همه ارگانهای بالای خامنه ای ودولت حسن روحانی دست پا چه وپریشان شده اندوخبر آنرا در روزنامه ها وسایت ها ورادیو وتلویزیون خود منعکس کردند.

مگر گلو پاره نمیکنید وهر روز بازدن عمامه بزمین نمیگوئید که مجاهدین همان گروهکی  است که هیچ نیروئی در داخل ندارد ودر عراق هم نیست وارتش آزادیبخش هم ندارد وهمه آنها در آلبانی متلاشی وپراکنده شده اند.

یا "نیروئی که همه هوادارانش خسته شده اند وهمه حامیانش هم پولکی وبازنشسته اند و"
شما را چی شده که اینقدر پریشان حال ودرمانده شده اید وجیغ بنفش میکشید.

اما واقعیت این است که اینها سوزشهایی است که سران رژیم از خروج سلامت مجاهدین از عراق ورسیدن به آلبانی دارند به این شکل بروز میدهند همه آنها خصوصا بیت ولایت!ووزارت اطلاعات واطلاعات سپاه ومحمد جواد هاشمی نژاد سرکرده مافیای هابیلیان ونجات رژیم بخوبی تشکیلات پولادین مجاهدین را میشناسند .
همه آنها میدانند وبار در اعترافات ناگزیر بالا آوردند که: مجاهدین تا کجا وطن پرست مستقل مومن ووفادار به خلقند آنها میدانند که مجاهدین نه اعتقادتشان ونه اصولشان ونه مرز سرخهایشان ونه ارتش آزادیبخششان وشیوه های مبارزه شان هیچ تغییری نکرده است آنها بیرون خودشان را تحت تاثیر پایداری فداکاری ومیهن پرستی خودشان قرارداده اند وهمه آنها میدانند که اوبا ما چه نعماتی را به خامنه ای ارزانی کرده بود که مجاهدین را به شیوه نرم وسخت نابود کند ولی مجاهدین نه تسلیم شدند نه منحل .

آنها میدانند کی بزانو در آمده وکی برنده شده است ومیدانند که مجاهدین فقط نیکی هائی که این سالیان به دجله ریخته بودند در بیابابها عراق والان در آلبانی ایزد به آنها بازگرداننده است ولاغیر.

میبینید که سپاه پاسداران که حتی سر کوچک ترین چیز موضع میگرفته حالا که صحنه را جدی دید ودید که از اوباما ومماشات وخان نعمتش دیگر خبری نیست خفقان گرفته وصدایش در نمیاید .

راستی داستان چیست مگر زلزله سیاسی شده است؟آری زلزله ای بوقوع پیوسته که عمود خیمه نظام را بلرزه در آورده است

به این توضیحات توجه کنید خودتان در خواهید یافت که موضوع چیست وچرا زلزله است .

مکین در حال حاضر یک سناتور است سناتوری که رئیس کمیته نیروهای مسلح امریکا میباشد .

اهمیت یک سناتور در آمریکا

در آمریکا سناتورها از قدرت بالائی برخوردارند هر ایالت دو سناتور دارد اگر شما به تاریخچه آمریکا در این سالیان نگاه کنید روسای جمهور آمریکا یا کاندیاهای ریاست جمهوری عمدتا یا فرماندار یک ایالت یا سناتور بودند.هیلاری جان کری الگور همه سناتوربودند بنابراین بخوبی میتوان جایگاه سناتور ها را در آمریکا دیدکه تا چه میزان مهم وتاثیر گذارند.

اما وقتی به مککین برمیگردیم او حتی یک سناتور عادی نیست او 30سال است که سناتور است وبرای ششمین دور دوباره انتخاب شدوبرای 6سال دیگر سناتور خواهد بود.

از طرف دیگر جایگاه وزارت دفاع و...در دولت آمریکا هم برای همگان وخصوصا برای رژیم وپاسداران بسیار روشن است ضمن اینکه همه میدانند او سناتوری بوده که کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2008نیز بوده است.وباز اینکه وی یکی از فعالترین چهره های سیاسی در زمینه سیاست خارجی آمریکاست بهمین دلیل یک چهره سیاسی بسیار شناخته شده وموثر است.

حالا این چنین شخصی با خطر ناک ترین رهبر کاریسماتیک وپر نفوذ که هزاران داوطلب انتخاب کرده وفداکار ومومن ووطن پرست را هدایت میکند ملاقات نموده است  که تا همین امروز بسیاری از غیر ممکن ها را با کس نخارد ومستقل تنها به اتکا خلق وخدا محقق و ممکن کرده است تنها پناه آنها خدا وخلق است واگر کسی را هم تحت تاثیر قرار داده وحامی خود کرده اند وجوه انسانی وحقانیت وپایداری وتسلیم نشدن آنها بوده است نه پول که در این رابطه معمولا در صف آخر پول دارها هم جا نمیگیرند(یعنی اگر میشد با پول کسی را خرید رژیم که چاه های نفت را به هراج گذاشته وحاتم بخشی میکند باید همه را میخرید اما از استثنا ها که بگذریم رژیم فقط با پول توانسته تروریستها را بخرد ویک چهره حقوق بشری وخوش نام حتی در لیست حامیانش وجود ندارد. 
 همه آنها میدانند که مجاهدین نه خریندنی هستند ونه فروختنی . یادتان هست رفسنجانی به مسعود رجوی چی گفته بود ؟ رفسنجانی با حسرت ونوعی التماس میگفت شما دست امام (خمینی دجال) را ببوسید کار تمام است آخه  شما این کار را نمیکنید وما مجبور میشویم برویم از خارج نخست وزیر بیاوریم وزیر امور خارجی بیاوریم منظورش بنی صدر وابراهیم یزدی بوده است. مجاهدین همه چیزداشتند چون اهل خرید وفروش نبودندبرای خلقشان همه چیز را فدا کردند اما بقیه که هیچ نداشتند خود واعتقاداتشان را ووطنشان را فروختند وبا آخوندها با دزدی اموال عمومی وملی به همه چیز رسیده اند. از طرف  دیگر نمیشود با دروع خمینی گونه مردم را فریب دادمینی مم اگر 35 را حساب کنیم نفرات خادم وخائن به وطن ومردم در شرایط سخت روزگار روشن شد.

پس از این دیدار که انعکاس بسیار بالای داخلی وبین المللی داشت وزارت خارجه دولت روحانی بهرام قاسمی با عجله به صحنه آمد.

سایت حکومتی فایندزFINDES:

 بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیدار اخیر جان مک‌کین، سناتور آمریکایی با مریم رجوی، از رهبران سازمان منافقین و شماری از اعضای این سازمان در محل اقامتشان در تیرانا، پایتخت آلبانی را "کار خطایی" توصیف کرده که دولت آمریکا باید "تاوان" آن را بدهد.
آقای قاسمی گفته: "این نوع تماس‌ها چیز جدیدی نیست و عمدتا مقامات آمریکایی نشان داده‌اند که در دهه‌های اخیر نتوانسته‌اند از رفتارهای خود عبرت بگیرند و با سیاست‌های غلط و رفتارهای ناپسند در توسعه و گسترش تروریسم در منطقه تلاش کرده‌اند که این تماس هم در راستای همین زمینه است."اعتراض شدید ایران به دیدار جان مک‌کین و مریم رجوی در آلبانی

آقای مک‌کین روز جمعه در جریان سفر به آلبانی، با رهبران و گروهی از اعضای منافقین دیدار کرد که از عراق به تیرانا منتقل شده‌اند.
جان مک‌کین از جمله سیاستمداران آمریکایی بود که جریان انتقال اعضای سازمان منافقین خلق از قرارگاه اشرف به کمپ لیبرتی در بغداد و سپس انتقال اکثر آنها به آلبانی را پیگیری می کرد.
مریم رجوی که رهبری سازمان منافقین را به عهده دارد، در دیدار با آقای مک‌کین از تلاش‌های او برای کمک به اعضای سازمان قدردانی کرد.
آقای مک‌کین هم در سخنرانی برای اعضای این سازمان، به رنج های آنها اشاره کرد و گفت: "متشکرم که به دنیا نشان دادید که وقتی کسانی حاضرند از خودگذشتگی نشان دهند و برای آزادی بجنگند، به آن خواهند رسید. شما نمونه هایی هستید برای هر کس که در دنیا با دشواری روبروست".
سناتور مک‌کین در موارد متعدد با مکاتبه با باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین و جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، تعهد این کشور در قبال اعضای سازمان منافقین ساکن در قرارگاه اشرف را یادآوری کرد که در سال ۲۰۰۳ و پس از اشغال عراق به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا خلع سلاح شده بودند.پایان حرفهای قاسمی

"قاسمی نگفت اگر این دیدار مهم ودر نوع خود جدید نبود چرا به صحنه آمد وبدتر اینکه اگر خیلی به ولایت ووزارت ودولت فرونرفته ودر دستگاه آنها زلزله سیاسی ایجاد نکرده بود چرا تهدیدکردی که تاوان آنرا باید بدهند."

اما آنها بهتر از همه میدانند که این دیدار در چه سطحی بود وچه اندازه اهمیت دارد آنقدر مهم بود که سپاه چون زیر ضرب کنگره وسنا ونیروهای مسلح آمریکا که مک کین رئیس کمیته آنهاست بود ،مدتهاست خفقان گرفته است ودولت روحانی را چون داغ میکردند وکباب نمیدادند جلو فرستاد تا مانند صحنه های فیلم های فارسی کتک خور ماجرا باشند .وتسنیم هم چند خطی کلیشه ای راجع به این دیدارکه زلزله سیاسی ایجادکرده بود نوشت ولی معلوم بود که از ترس سعی میکند چراغ خاموش برودآنگونه که گردنکشی وعربده ای در کار نیست.


با دیدار سناتور مککین و مریم رجوی با حضور اشرفیان ، سپاه تروریستی قدس هم در تسنیم به قدرت سیاسی وبین المللی وجایگاهی که مجاهدین بدست آوردند اعتراف نمود.


دیدارسناتور مککین ومریم رجوی در آلبانی که در آخوندهای تهران وحشت وسراسیمگی آفرید بطوریکه توان سانسور را از دست داده وانعکاس دادند - پرس تی وی


مریم رجوی وسناتور مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا- ملاقاتی که سانسور نمیشود کرد وپیامها دارد


احمدی‌نژاد خامنه‌ای را مسئول کهریزک خواندوغیر مستقیم گفت نظام تصمیم گیری دست خامنه ای است واین باید عوض شود


مهم- افشای طرحهای رژیم آخوندی در پروژه تولید بمب اتمی بعد از برجام و مرکز جدیدی به‌نام متفاض «مرکز تحقیقات فن‌آوری انفجار و ضربه» در پژوهشکدة سایت پارچین- واشنگتن


«جنبش دادخواهی»، پاره کنندة نقاب چهره «مرگ‌آفرینان»اسرار پشت پرده ها: خامنه ای وبن لادن وهمکاری آنها در سه انفجار تروریستی ...نوری زاد افشاکرد که بیت خامنه ای وسپاه به شیخ زکزکی نیجریه پول وسلاح برای آدمکشی میدهد ولی دخترانمان از فقر تن فروشی میکنند

نوری زاد گفت (قسمت سوم ) صدور سلاح ومواد منفجره توسط سپاه به مکه ترور وسرکوب اقلیتها در داخل

افشاي نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران قسمت دوم افشای ترور سفید عربستان در آمریکا 

افشاي نيروي تروريستي قدس سپاه پاسداران ساختار وسازماندهی آن قسمت اول

ولی چرا وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه ودژخیم هاشمی نژاد بریده مزدورانی مانند صابر امضا محفوظ ومیلاد آریائی وامثال آنها را با خفت وخواری به میدان آوردند که جزونشخوار کنندگان باشند معلوم نیست ولی شاید تنها میخواستند از خاصیت پاچه گیری ووق وق کردن آنها استفاه کنند که خودشان کمتر ابروی نداشته خود را خرج کنند.

آنموقع که خمینی برای کندی نامه مینوشت یا آنموقع که کارتر هوای خمینی را داشت وهایزروسولیوان به خمینی نظر داشت.

افشاي ياران شيطان: سوليوان به‌خميني نظر داشت! خميني دجال ضد بشر 13

آنموقع که خمینی شاه مهره اش بهشتی را برای به قدرت رسیدن به دست بوسی امرای شاه میفرستاد وبا نمایندگان هایزر وسولیوان دیدار میکرد یا حسن روحانی همین روباه بنفس رئیس جمهورفعلی راهمراه حسن کروبی برای دریافت کلت وکیک ریگان فرستاده بود وهواپیماهای آلمانی سلاح های اسرائلی برای خمینی امدادغیبی میکرد همین خمینی وبهشتی وروحانی وخامنه ای ورفسنجانی دین که نداشتند اما خودشان ووطنمان را پیش فروش کرده بودند تا مجاهدین را قتل عام وتیرباران کنند ودر پرچم آمریکا بپیچند وبا دجال گری مردم را فریب دهند وبعد سراغ مردمان رفته لقمه را نه از سفره مردم که از حلقوم آنها بیرون بکشند تا کلیه هایشان وقرنیه چشم ونوزاد بدنیا نیامده شان را برای یک لقمه نان بفروشند وبیش از چند 10هزار نفر را گورخواب کنند ،شما کجا بودید.

حالا که این مزدوران خود را به ملاها فروختند تا دمی به حیات خفیف وخائنانه خود ادامه دهند صابر امضا محفوط که یک گماشته اطلاعات واطلاعات سپاه است وقتی در تله افشاگری افتاده است در حالی که دم خروس مزدوری اش از زیر عبای ملا واورکت پاسداران وشنل اطلاعاتی ها بیرون زده اعتراف میکند که من افتخار میکنم که مزدورم ومانند یک پاسدار وبسیجی دهن کشاد، گلو پاره میکند که بله وزارت خارجه چیزی نگفته فقط از تروریزیم انتقادکرده است .

البته مثل گماشته اطلاعات واطلاعات سپاه یعنی مزدور"صابرامضا محفوظ" چه در داخل وچه در خارج هستند کسانی که همه چیزشان را به پاسداران وبسیجی های آدمکش وبه اطلاعات واطلاعات سپاه فروختند وبه نشخوارکنندگان پیوستند البته نشخوارکنندگانی که جویده های برادران !! پاسدار وملاهای خونریز را نشخوار میکنند آنهم فقط علیه مردم ومجاهدین ومقاومت ایران که شما چند نفر از آنها را در زیر میبینید.

 

قربانعلی پوراحمدی قاتل وشکنجه گر نجات گیلان

 

حمید آق تابای مزدور سپاه واطلاعات استان گلستان

سیروس غضنفری همان غول بارکش سپاه واطلاعات آذربایجان شرقی 

یا مهدی خوشحال  در آلمان

 

شهروز تاجبخش  آلمان

 

غلامرضا صادقی جبلی  بلژیک

 

عیسی آزاده  فرانسه

 

محمد رزاقی فرانسه

افشاي ياران شيطان: وزارت اطلاعات چگونه به نام مزدورانش مقاله مينويسد ؟

محمد رزاقي معروف به “محمد رذل“ مزدور وزارت اطلاعات در فرانسه ميباشد .انجمن ...

 

ومیلاد آریائی یا همان ادهم طیبی آلمان

افشاي ياران شيطان: ادهم طیبی یا میلاد آریائی در پوش راننده تاکسی ..

“خط سرخ مقاومت“: سوزش وآه وفغان میلاد آریائی (ادهم طیبی ) یک جاسوس ...

 

ادهم طیبی یا میلاد آریائی در پوش راننده تاکسی وروزنامه نگار جاسوس ...

میلاد آریائی (ادهم طیبی) مامور وزارت ا طلاعات را بشناسید میلاد آریایی ...

اینکه میگویم زلزله ذره ای بزرگ نمائی یا یک تشبیه سازی برای مثال نیست عین واقعیت است .

مجاهدین سراغ مککین نرفتند او به پایگاه مجاهدین رفت ودر جلو دوربین در حالی که میخواست برای رژیم پیامی قوی بدهد گفت:

" روزی نه چندان دور همدیگر را در میدان آزادی تهران خواهیم دید او از ندا آقا سطان صحبت کرد وتیز در جلو یک جمع چند هزار نفره وجلو دوربین خبرنگاران گفت شما یک الگوئی هستید که ثابت کردید برای وطنتان هرفداکاری ای میکنید ."

دیدار سناتور مک‌کین با مجاهدین اشرفی در تیرانا

ملاهای حاکم که دین وآئینی جز وطن فروشی ومردم فروشی وجنگ طلبی وصدور تروریزیم اختلاس ودزدی وتجاوز به ناموس مردم ندارندحالا یادشان افتاده که آمریکائی ها دونوعند صلح طلب مثل کارتر که خمینی را بقدرت میرساند یا اوباما وجان کری که خان نعمت برای ملاها میگستراند تا اینکه امداد غیبی به ملاها برسانند وبه بشار اسد برای راضی کردن خامنه ای اجازه میدهد با بمب شیمیائی بچه ها وزنان بیگناه سوری را قتل عام کند .

پیام محرمانه خمینی به کارتر«نامه نگاری به شیطان بزرگ»
بنا بر اسناد منتشر شده، آمریکا مسئله بازگشت آیت الله‌خمینی به ایران را یک مسئله 'تاکتیکی' می‌دانست و با بازگشت آرام و مسالمت‌آمیز وی مخالفتی نداشت
  • خلاصه پیام
حاج میرزا خلیل کَمَره‌ای
گزارش سفارت آمریکا در تهران که حاوی متن کامل پیام آیت الله خمینی است هنوز در آرشیو ملی آمریکا در حالت طبقه‌بندی نگه داشته شده است، اما خلاصه‌ای از پیام در سند "اسلام در ایران" آمده است.
این سند در واقع گزارش تحقیقاتی ۸۱ صفحه‌ای سیا - مورخ مارس ۱۹۸۰ - است و در آن سوابق آیت‌الله خویی، آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی هم آمده است.
سیا گزارش را سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی بیرون ‌آورد ولی چند قسمت حساس از جمله پاراگراف مربوط به پیام آیت‌الله خمینی را سانسور کرد.
در دسامبر ۲۰۰۸ کتابخانه ریاست جمهوری جیمی کارتر نسخه دیگری از سند را به صورت دیجیتالی منتشر کرد که در آن این پاراگراف بدون سانسور آمده ولی تا به حال از دید اکثر مورخان و محققان پنهان مانده است.
بی‌بی‌سی فارسی برای نخستین بار آن را به صورت عمومی منتشر می‌کند.
 
بی‌بی‌سی فارسی برای نخستین بار این سند را به صورت عمومی منتشر می‌کند
"خمینی توضیح داد که او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالا نفوذ بریتانیا ضرورت دارد."بنا بر این سند، پیام حدود ۱۰ روز قبل از سفر لئونید برژنف، رهبر شوروی به ایران توسط یک روحانی به ظاهر غیرسیاسی به نام حاج میرزا خلیل کَمَره‌ای به سفارت آمریکا در تهران می‌رسد.

یا مثل آقای کلینتون که برای خوشایندملاهای قتل های زنجیره ای مانند خاتمی وبرای یافتن مدره ای در داخل رژیم تا شاید افعی کبوتر بزاید مجاهدین را توی لیست برد ودیگری آمریکائی بد که مثل ترامپ است  که مثل اوبا ما وکلینتون وکارتر نیست ویکی پیدیا مینویسد
بعد از آن که محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران انتخاب گردید، سیاست‌مداران آمریکایی در دولت وقت آمریکا، یعنی دولت کلینتون که سالیان به دنبال جناح میانه‌رویی درون نظام جمهوری اسلامی بودند، از انتخاب محمد خاتمی استقبال کرده و برای نزدیک شدن به وی و بنا به درخواست وی به منظور نشان دادن حسن نیّت خود، نام سازمان مجاهدین را درلیست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در همان اوان، مارتین ایندیک، معاون وزارت خارجهٔ آمریکا در امور خاور نزدیک، به این واقعیت اذعان نمود. این واقعیّت توسّط مقامات دیگری از ایالات متّحده نیز اذعان شده‌است.

به سابقه آقای کری نگاه کنید 

پیشینه

کری از نوادگان اجداد مشهور آمریکایی از جمله توماس کرنل و یوریس/جرج وولسی می‌باشد. اجداد وی از جمهوری چک امروزی به آمریکا مهاجرت کردند.[۲]
جان کری در ابتدای جنگ ویتنام عازم آن کشور شد و چندین مدال شجاعت گرفت. 

خوب حالا ببینید که آقای وزیر خارجه حسن روحانی آدم کش که بیش از 2000اعدام در کارنامه خود دارد (وهمین چندهفته قبل تلفی به بشار اسد که 50000هزار نفر را قتل عام کرددلداری داد وحمایت کرد ) با آقای قهرمان جنگ ویتنام جان کری چه جوری دل میدهد وقلوه میگیرد.

در این منطق آخوندی جان مککین آن زمان که علیه مجاهدین عمل میکردانسانی ولائی مینمود حالا که علیه ملاها اقدام میکند وحرف میزند جنگ طلب وخطرناک است .

واین منطق را وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه بطور گلیشه ای به تمام بریده مزدورانش داده وگفته اند شما کاری نداشته باشید شما فقط همینها را نشخوار کنید وخسته نشوید نشخوار وباز نشخوار که کار شما همین است واز سرتان هم زیاد است شما اگر برای ما پارس نکنید وپاچه این یا آن خصوصا مجاهدین ومکین را نگیرید بدرد چه میخورید.

 مگر نمیبینید که آنها که توی لیست بودند ودر اشرف ولیبرتی توی مشت ما بودند الان در جائی امن با حمایت گسترده ومشروع بین المللی ناقوس سرنگونی را بصدا در آورده اند ، اما شما که به مردم ومجاهدین خیانت کردیدوبه ما دارید خدمت میکنیدآنقدر باید زوزه بکشید تا جانتان در برود .

این بود که یک زوزه مشترک از تسنیم ارگان سپاه تروریستی قدس تا مهر آخوندی تا پرس تی وی و بهرام قاسمی سخنگوی وزیر خارجه حسن روحانی شروع شدومزدوران انجمن نجات مانند همین صابرامضا محفوظ و...آنرا نشخوارکردند بعد میلاد آریائی وعیسی آزاده ومحمد رذل (رزاقی رزاقی) هم در منبر اطلاعات ملاها اینترلینگ آنها را باز نشخوار نمودند.

 آنها در این کر وزوزه مشترگ تنها دلپیچه سرنگونی را انعکاس میدادند آنها همگی قبل از این اعتقادات ،آرمانهای آزادیخواهانه ،مردم ووطن را یک جا به خامنه ای وپاسداران ودژخیمان اطلاعات واطلاعات سپاه فروخته بودند.

 

آنها برای ملاها کمترین ارزشی ندارند ملاها نفس کشیدن را برای آنها حرام کرده اند وبه آنها هم ابلاغ نمودند که شما فقط یک رله کننده ونشخوار کننده ویا بلند گوی ما هستید بنا براین آنقدر ارزش دارید که علیه مجاهدین ومردم وبنفع ما فقط جویده های ما را نشخوار کنید ولاغیر .

آنها هر جنایتی را مرتکب شده ومیشوند کمترین آنها همین نشخوار پس داده های ملاها سپاه واطلاعات ملاهاست .

نتیجه اینکه این ملاقات یک نقطه عطفی بود که خامنه ای تصورش را به این زودی نمیکرد این زلزله سیاسی  8ریشتری تمامی بیت او وارگانهای او را لرزانده است پس لرزه هایش هم مزدوران را نگران کرده است .

آنهم دورانی که مجاهدین در اوج انسجامند واین جایگاه سیاسی در داخل وخارج را پیدا کرده اند در حالی که خامنه ای رفسنجانی را که زوج جدائی ناپذیرش بود واو را ولی فقیه کرده بود را کشت ونوزاد نا خلف خود یعنی احمدی نژاد را هم بلعید.

علم الهدی هم میگوید میخواهند ما را سرنگون کنند 


آخوند علم‌الهدی: دنیا می‌خواهد نظام ما را براندازی بکند

 
آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد 1اردیبهشت 95 با نگرانی از موقعیت حکومت آخوندی در آستانه نمایش انتخابات گفت: امروز جامعه ما در یک موقعیت خاص انتخاباتی است... فقط این نظام روی کره زمین است که مردم براش تصمیم می‌گیرند. !... ولذا انتخابات برای ما یک مرحله فوق‌العاده خطیری است که ما بایستی توجه کنیم... .

یا امام جمعه موقت تهران موحدی کرمانی میگوید ما در گردنه ناجور وخطرناکی قرار داریم وی با بیان این که در روز 29 اردیبهشت امتحانی سخت و گردنه ای صعب العبور در پیش داریم، افزود: مردم باید به حساسیت و جایگاه رفیع انتخابات توجه کنند، ....اوبا ما هم رفت وسیاست فرستادن امدادهای غیبیی هم برای خامنه پایان یافته است حرف آخر اینکه زلزله ملاقات مریم رجوی وجان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا که بیت خامنه ای وهمه ارگانهای آنرا لرزند وحالا پس لرزه هایش به مزدوران وبریده مزدوران رسیده که بفرموده ولایت ووزارت دستور رسید که فعلا جویده های ما را نشخوار کنید تا شاید ....که ابس وبیهوده آب در هاون کوبیدن است عمر ملاها ومزدورانی که سرنوشت خود را به آنها گره زده اند رو به پایان است وسرنوشت بدی انتظار آنها را مانند همیشه تاریخ میکشد.
نادر نادري كه معروف به پاسدار نادري است از بريده مزدوراني است كه ميمون واراداي سرباندهاي گشتاپوي ملاها را در آورده وبراي خود سابقه ميتراشد اواز وا رفته هاي مافياي گشتاپوي آخوندهاواز لمپن ترينهاست اگر محمد رذل بعضي وقتها جلو نزند كه نشخوار كننده اراجيف 30سال قبل خميني وبازجويان وشكنجه گرها وپاسداران است 
او مدتهاست كه سرپل عيسي آزاده شده ووزارت اطلاعات عيسي آزاده را از ايران به فرانسه صادر كرده تا بخشي از كارهاي استقراري وحقوقي اش را حل كند 

مطالب مرتبط به خائن بریده مزدوران
بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید
http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2016/01/blog-post_14.html


عيسي آزاده هم باند قربانعلي حسين نژاد 
و
داوود باقروند 
دو عضو وزارت اطلاعات وسپاه قدس هستند كه بطور مفتضحي مورد تمسخر ايرانيان قرارگرفتند زيرا به فرموده ولايت ووزارت ميخواستند تشكل دست ساز محمود علوي را بدنيا بياورند كه نزائيده مرد كه در شماره هاي بعد به آن خواهيم پرداخت

عيسي آزاده از هتل مهاجر توسط وزارت به ايران برده شد وبعد هم به فرانسه صادر شد كليك كنيد وبخوانيد  

خائن وخيانت كار وعواقب خائنين وسرانجام آنها در تاريخ ودر خيانت به اشرفيان در قتل عام 10 شهريور(قسمت چهارم)

عاقبت خائن وعبرت تاریخ - صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر