مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

16آذر سخنراني يک دانشجو عليه کارنامه سياه روحاني سفره مردم کوچک تر شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر