مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ فروردین ۶, پنجشنبه

براي مقابله با ياغيگري ملايان در منطقه بايد از مقاومت ايران حمايت كردمصاحبه تلويزيون بلومبرگ با ژنرال ديويد فليپس
25 مارس 2015
س. آيا بنظر شما يمن يك منطقه جنگي محسوب مي‌شود؟
ج: بنظر من تمام آن منطقه، بايد مورد نگراني ما باشد و تبحر من در زمينه‌اي است كه مربوط به مقابله كردن با اين مشكلات است، كه به وارد كردن مقاومت ايران برميگردد. يك مقاومتي بر عليه اعمال رژيم ايران وجود دارد.

س. خوب به نظر شما چه بايد كرد، دولت اوباما  و دولتهاي اروپايي چه اقداماتي در رابطه با اين ياغيان و ايران بايد در پيش گيرند؟
ج: در رابطه با ايران بايد بگويم كه يك مقاومتي وجود دارد كه اعضاي آن در داخل و خارج ايران هستند، آنها مقاومتي هستند كه ما بايد از آنها بر عليه مقاصد ايران استفاده كنيم.

س. من ميخواهيم در رابطه با يمن سئوالي بكنم، بنظر ميرسد كه اين اخبار در چند هفته اخير رسانه‌اي شده است، آيا اين بدين معني است كه حوثيها بسرعت در حال رشد هستند و يا اينكه ما بتدريج داريم از ابعاد آنها مطلع ميشويم؟
ج: من فكر ميكنم كه دولتهاي غربي به اهميت اين خطر واقف هستند، من مجددا ميخواهم  به مسئله نيروهاي مقاومت اشاره كنم. ما لازم نيست حتي از سربازان خود استفاده كنيم، ما ميتوانيم از اين نيروهاي مقاومت كه در حال مبارزه با رژيم بنيادگراي ايران هستند استفاده كنيم. از ايرانيها كه در اختيار ما هستند و وجود دارند استفاده كنيم. در حال حاضر حدود 2500 نفر در بغداد در محاصره هستند، اينها كساني هستند كه ميخواهند دمكراسي را به ايران ببرند، ما بايد به آنها كمك كنيم.

س. اگر اينطور هست چرا ما اينكار را انجام نميدهيم؟
ج. اين مسئله اي است كه در طول 12 سال گذشته از زماني كه من با مجاهدين يا ام اي ك آشنا شدم، مرا آزار ميدهد، آنها بر عليه رژيم ايران، براي آزادي مبارزه ميكنند. برنامه هاي آنها شامل موادي است كه ملت ما بر اساس آن بنا شده است، ماده دهم برنامه آنها به يك ايران غير اتمي اشاره ميكند. ما بايد اين مسئله را تشخيص بدهيم. با انجام اين مسئله و حمايت از اين پلاتفرم كه براي آزادي، برابري جنسي و رعايت حقوق بشر است، ما يك پيام جدي به دولت ايران ميدهيم.

س. آيا اين تقصير به گردن دولت اوباما و بوش هست؟
ج. اين سازمان در دهه 90 در ليست تروريستي ما قرار گرفت و چند سال قبل، از اين ليست خارج گرديد. اين سئوال پيش ميايد كه اين ليست گذاري براي مماشات با دولت ايران و براي تشويق آنها به آمدن بر سر ميز مذاكرات صورت گرفت. آنها از ليست خارج شدند، چون در پرونده‌شان چيزي در اين مورد وجود نداشت. آيا آنها تروريست هستند يا نه؟ نه نيستند. اين سازمان.، يك سازمان آزاديخواه است كه توسط يك زن رهبري ميشود و ما شاهد تغييرات عمده در كشورهاي يمن ،سوريه، عراق و افغانستان خواهيم بود.

س. بنابراين بنظر ميرسد كه دولت ما اين مشكلات منطقه را ناديده گرفته و به آنها بي توجه است؟
ج. آرزو داشتم اين پاسخ مسئله بود، اما نه، حدود 2500 نفر از اين افراد كه در كمپي نزديكي بغداد توسط دولت عراق در محاصره هستند و حدود 12 سال تحت نظارت بوده‌اند كه 9 سال از اين 12 سال را ما عهده دار بوديم. مسئوليت حفاظت آنها به عراقيها سپرده شد. آنها به زور به كمپ ليبرتي منتقل شدند با اين وعده كه حدود 4ماه بايد درآنجا بمانند و از آنجا به عنوان پناهجو به كشورهاي ديگر منتقل خواهند شد. بعد از اين انتقال، تعداد آنهايي كه در كمپ كشته شده‌اند، از تعداد آنهايي كه بعنوان پناهنده به خارج رفته اند بيشتر است. و آنها كساني هستند كه به مسائلي مثل دمكراسي، برابري جنسي، برابري انساني و يك ايران غير اتمي، كه ما به آنها اعتقاد داريم، معتقدند.
ايران اسرار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر