مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ فروردین ۱, شنبه

بكارگيري بريده مزدوران مأموريت اصلي سربازان گمنام -ضميمه قسمت نهم: گالري اكثر مزدوران بكار گرفته شده

-    به دنبال جواب منفي استرداد يا ترور به كمك دولت عراق،  در شوراي عالي امنيت ملي طرح وزارت اطلاعات تصويب شد كه “با تمام قوا و به طور گسترده كارزار شيطان سازي از مجاهدين در دستور قرار گيرد و در درون مجاهدين تلاش كنند بريده و خائن در ارتش آزاديبخش به وجود آورند تا با انزوا در بيرون و ضربه خائنين از درون مجاهدين تشكيلات مجاهدين و ارتش آزادبيخش را منهدم يا حداقل خنثي كنند.
 
 يكي از معاونين وقت وزارت اطلاعات گفته بود ”كار روي

منافقين بريده براي ضربه زدن به مجاهدين تنها راه كاري

 است كه به آن رسيديم“

۱ نظر: