مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ اسفند ۲۴, یکشنبه

لبنان ميان تروريسم رژيم ايران و داعشبه گزارش تلويزيون العربيه در 24 اسفند 93
مصطفي علوش نماينده پارلمان لبنان و يكي از رهبران جريان المستقبل درمصاحبه اي با تلويزيون العربيه گفت كشور ما از دو تروريسم رنج مي برد ، تروريسم اول  به دست رژيم ايران و حزب الشيطان اداره مي شود و دومين تروريسم توسط داعش و ديگر گروههاي بنياد گرا نمايندگي مي شود. او افزود تروريسم داعش درنتيجه تروريسم رژيم ايران بوجود آمده  است. درصورتيكه  عناصر حزب الشيطان  كه  خواسته هايشان را با زور به مردم لبنان تحميل مي كنند وجود نمي داشتند مي توانستيم درلبنان رئيس جمهور را انتخاب كنيم  ولي درعمل آنها به نوعي، گزينه انتخابات رياست جمهوري را  ربوده اند. ما نمي توانيم از اين وضعيت خارج شويم مگر اينكه حزب الشيطان از لبنان خارج شود.

۱ نظر: