مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

انیس نقاش که به فرمان وپول وهدیه رفسنجانی ومحسن رضائی ورفیق دوست بختیار را در پاریس ترور کرد الان کجاست

انیس نقاش که به فرمان وپول وهدیه رفسنجانی ومحسن رضائی ورفیق دوست  بختیار را در پاریس ترور کرد الان کجاست


یک مقدمه کوچکی نیاز است تا پی ببریم که انیس نقاش کی بود چگونه با سپاه ومحسن رضائی ومحسن رفیق دوست دمخور شدند.
در منابع مختلف آمده که طرح سپاه از لبنان آمده بود وانیس نقاش که از تروریستهای لبنانی بود قرار بود که در حضور خمینی بیان وبه اسم خود ثبت کند .
اما محسن رضائی که سرکرده اطلاعات سپاه بود طرح را از انیس نقاش ربود ودر یک برنامه ای با خمینی مطرح وبا همان طرح سپاه را تاسیس نمود که رفیق دوست هم اولین وزیر آن شد عکس زیر که متعلق به سال 59 است محسن رضائی وانیس نقاش ورفیق دوست را نشان میدهد.

از راست به چپ محسن رضائی وانیس نقاش ونفر آخر هم محسن رفیق دوست در سال 59
 از چپ به راست انیس نقاش وابوشریف یا عباس زمانی
از این نقطه به بعد که محسن رضائی نوعی حذف وترور را در سپاه وارتش آغاز کردکه اولین سرکرده سپاه عباس زمانی یا ابو شریف وسران ارتش فلاحی نامجو وفکوریوپاسدار کلاهدوز و... را هم شامل شد ، به فرماندهی سپاه رسید وانیس نقاش را هم به استخدام خود در آورد ودر امورات تروریستی در داخل وخارج بکار گرفت.
انیش نقاش در همین رابطه مامور شد که در پاریس دست به ترور مخالفین بزند .
در صدر لیست ترور رفسنجانی که محسن رضائی ومحسن رفیق دوست نیز دستیاران وپشتیبانان او بودند مسعود رجوی قرار داشت .
اما نقل شده است که یکی از همین تروریستها به رفسنجانی ورضائی گزارش کرده بود که اگر شیراک را بخواهی ساده تر است تا مسعود رجوی وبنا براین به انیس نقاش ماموریت ترور شاهپور بختیار را دادند.
انیس نقاش در این ماموریت موفق نشد ودر حین عملیات یک شهروند فرانسه ویک مامور پلیس حفاظت کشته شده وانیس نقاش هم مجروح ودستگیر میشود .
انیس نقاش به حبس محکوم میشود.
رفسنجانی هم برای کمک وهم برای جلب رضایت مادر انیس نقاش واعلام حمایت از انیس نقاش 500 دلار پول ویک سکه و2جلد قران که یکی خمینی امضا وهدیه کرده بود ودومی هم هدیه وامضا رفسنجانی بود به خانواده اش دادوسرانجام هم با گروگانگیری وشانتاژایران ، انیس نقاش را با گروگانهای فرانسوی تبادل نمودند وآنرا با سلام وصلوات به تهران بردند

انیس نقاس در حال حاضر کجاست .

در حال حاضر انیس نقاس در تهران است وبا محسن رضائی هم در حال بیزنس وهم در حال طراحی واقدامات تروریستی میباشند.
انیس نقاش حدود 69 سال سن دارد 
او در تهران است
او یکی از سهام داران عمده شرکت پارس حساب گر است که نمایندگی ساعت ومحصولات کازیو را بعهده که متعلق به پاسدار محسن رضائی میباشد.
علاوه بر این کار تجاری انیس نقاش در یک مرکز پژوهشی بنام امان دارد که از بیماریهای واگیر دار گرفته تا مسائل سیاسی واعتقادی تحقیقات وپژوهش انجام میدهد .
این تروریست جنایت کار ونور چشمی خامنه ای رفسنجانی وسرکرده های پاسدار مانند محسن رضائی به دولت های مختلف از جمله به دولت اعتدال!!روحانی که بیش از 2000اعدام در بیلان خود دارد خدمات مشاوره ای میدهد.
انیس نقاش مزدور ودوست واجاره شده محسن رضائی میباشد.
رفسنجانی هم قبل وبعد وقبل از مرگش با انیس نقاش رابطه داشت وبه او میرسید.
رفسنجانی ماموریت ترورها را به انیس نقاش داده بود
وقتی دستگیر شد از طریق مادرش هم پول به خانواده وهم سکه وهم دو قران از طرف خود وخمینی به خانواده انیس نقاش که تائید وحمایت از ترورهایش بود داد.
انیس نقاش تابعیت ایران را دارد 
انیس نقاش هم پاسپورت لبنانی وهم پاسپورت ایرانی دارد
او در تهران زندگی میکند . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر