مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه

خطاب عبدالرضا داوری به هادي غفاري :جوانهائي كه دهه 60 عليه رژيم ايستادند ومقاومت كردند شما باخشونت ها وجنایتهایتان سبب شدید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر