مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه

اعترافات جدید هادي غفاري مملکت واقتصاد مملکت در حال ورشکستگی است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر