مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ بهمن ۴, دوشنبه

هاشمي رفسنجاني وكميته ويژه حذف وترور مخالفان در داخل وخارج کشوراز جمله میکونوس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر