مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۱۹, یکشنبه

عبدالرضا داوري وافشاي هادي غفاري وباندهاي دزدوسركوب گر دهه 60

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر