مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ بهمن ۳, یکشنبه

فیلم - صاحب رستوران ميكونوس عزيز هيبت غفاري مامور رفسنجاني وفلاحيان بود که کمک کرد تروریستهای رفسنجانی آقای شرفکندی دبیرکل حزب ویارانش رابقتل برسانند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر