مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ بهمن ۸, جمعه

جزئیات ترورمجاهد خلق زهرا رجبی (فائزه) از زبان مزدوراطلاعاتی رضا معصومي در دادگاه ترکیه

جزئیات ترورمجاهد خلق زهرا رجبی (فائزه) از زبان مزدوراطلاعاتی رضا معصومي در دادگاه ترکیه 
 
 
از همان ابتدا نقش مزدور رضا معصومي در اين عمليات جنايتكارانه روشن بود به همين خاطر مقاومت ايران از دولت تركيه خواستار دستگيري ومجازات وي شد. بالاخره پليس در تاريخ 31 ارديبهشت 75 رضا معصومي را همراه با عبدالحميد چليك كسي كه در جريان ترور نقش مراقبت از آپارتمان را به‌عهده داشت دستگير كرد.
مزدور رضا معصومي در دادگاه گفت  من بعداز اطلاع از استقرار زهرا رجبی درهتل، به ساواما زنگ زدم وهمهٌ اطلاعاتم را به اصغر آذري (سعيد چوب تراش) دادم. بعد كه مطلع شدم او از هتل به يك آپارتمان نقل مكان كرده است، مجدداً به ساواما زنگ زده ومحل جديد زهرا رجبی رااطلاع دادم.
  درساعت 2 روز12بهمن، با فردي به‌نام مهدي (مرتضي محسن‌زاده) از وزارت  اطلااعات ملاقات كردم و محل جديد او رانيز به مهدي دادم . درديداربعدي فرد جديدي به‌نام رسول (رحيم افشار) نيز درملاقات ما شركت كرد وآنها گفتند كه ازايران براي بردن زهرا رجبی آمده‌اند. كه من گفتم درمورد ربودن من نمي‌توانم كمك كنم كه آنها بچه وخانواده‌ام راتهديد كردند وگفتند كه مجبوري اين‌كار را انجام دهي ورسول دراين رابطه با من صحبت كرد. بعدازچند ساعت از هم جدا شديم  وساعت 7 بارحيم افشار ومرتضي محسن زاده مجدداً ملاقات كرديم و در مورد طرحهاي ترور صحبت كرديم. سپس آنها از كيوسك تلفن به جايي زنگ زدند. درعرض 15 دقيقه فردي به‌نام جلات (محسن كارگر آزاد) آمد وهمراه اويك كرد ايراني بودكه اين‌جا محسن كارگر آزاد از چگونگي داخل آپارتمان و نحوهٌ ورود به آن صحبت از من سؤال كرد.
در شب عمليات قرارشد من ابتدا درب بيرون  رابازكنم سپس همگي واردشويم وبا آسانسور به طبقه 5 برويم آنها درآسانسور نيمه باز منتظر بمانند من درب آپارتمان را زده بعد از بازشدن از طريق پله فراركنم وآنها داخل آپارتمان بشوند بعداز اين‌كه به بيرون آپارتمان رسيديم در آنجا 6 نفر بوديم، من، رسول (رحيم افشار) اصغر (سعيد چوب‌تراش)، حاج قاسم (ناصر سرمدي‌نيا)، محسن كارگر آزاد ويك ايراني بلند قد. سپس حاج قاسم از جمع جداشد ورسول (رحيم افشار) با اصغر آذري (سعيد چوب تراش ) درايستگاه اتوبوس ماندند. ايراني قد بلند نيز رفت. من با محسن كارگر آزاد جلو آپارتمان مانديم. من طبق طرح زنگ زدم ودرب باز شد. داخل شدم پشت سرم محسن كارگر آزاد وارد شد كه دراين وسط يك صداي باز وبسته شدن درب ماشين شنيده شد. برگشتم ديدم كرد ايراني ويك نفر كوتاه قد واردآپارتمان شدند. من دگمهٌ آسانسور را فشاردادم و4 نفري وارد آسانسور شديم ودگمهٌ طبقهٌ 5 را زدم نفر كوتاه قد ازكيف ورزشي كه همراه داشت، سه سلاح لوله بلند درآورد.  سلاحها  درروزنامه پيچيده  وآماده بود...»
دستگيري تروريستهاي رژيم آخوندي
به‌دنبال ترور فجيع خواهر مجاهد زهرا رجبي، شماري از تروريستهاي رژيم آخوندي در تركيه دستگير شدند. يكي از اين افراد عرفان چاغرجي از ايادي رژيم  آخوندي در تركيه بود كه از سال 68 در ترورهاي متعدد ازجمله در ربودن برادر مجاهد اكبر قرباني شركت داشت.
 روزنامه مليت چاپ تركيه در تاريخ 7فروردين 75، نوشت: «عرفان چاغرجي با 4ديپلومات ايراني به اسامي محسن كارگرآزاد، مجيد شادگر، علي اشرفي و محمدرضا بهروزمنش به هدف دست زدن به عمليات تروريستي در خاك تركيه، ديدار كرده است». وي هم‌چنين از نقش 9ديپلومات ديگر رژيم آخوندي كه در سالهاي قبل از آن در عمليات تروريستي شركت داشته و بعداً خاك تركيه را ترك كرده بودند، پرده برداشت.
به‌رغم تلاشهاي گستردهٌ رژيم آخوندي و دخالت مستقيم ولايتي وزير خارجهٌ وقت رژيم به منظور جلوگيري از محاكمهٌ دستگيرشدگان، رضا معصومي برزگر بعد از 5جلسهٌ دادگاه به 32سال زندان محكوم شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر