مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

هادی غفاري چرا اخیرا مجبور شد بگويد رضائي ها وحنيف نژاد قهرمانان خلق بودند....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر