مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه

گور خوابی - خامنه اي برای ملت ما فقر وسركوب واعدام ولي براي لبنان و.... آسا.یش ورفاه با پول مردم هدیه کرده ومیکند..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر