مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ بهمن ۷, پنجشنبه

جوخه وتیم ترور آقای شرفکندی ویارانش در میکونوس برلین که توسط رفسنجانی فلاحیان وولایتی اعزام شده بود

جوخه وتیم ترور آقای شرفکندی ویارانش در میکونوس برلین  که توسط رفسنجانی فلاحیان وولایتی اعزام شده بود1- عبدالرحمن بنی هاشمی (شریف) فرمانده صحنه که در رستوران تیم را برای قتل عام سران حزب دمکرات فرماندهی میکرد. عبدالرحمن بنی هاشمی از طریق ترکیه به ایران فرار کرد.

2-کاظم دارابی پشتیبان تیم وجوخه اعدام  کسی که عضوگیری تروریستهای لبنانی، توجیه واسقرار وشغلهای پوششی تروریستها وفراری دادن قاتلین را پشتیبانی میکرد .
3- عباس رایل (راغب) یکی از دو قاتل در صحنه بود که در ایران ودر پایگاه های سپاه تروریستی قدس آموزش های نظامی وتروریستی دیده بود.

4- یوسف محمد السید امین که در میکونوس مراقب درب ورودی بود که در حین ارتکاب جنایت وقتل شرفکندی ویارانش کسی مزاحم قاتلان نشود.او همراه رایل در ایران وپایگاه های سپاه تروریست یقدس آموزشهای نظامی وتروریستی دیده بود.
5- محمد آتریس توسط دارابی برای استقرار وامورات درست کردن مدارک قلابی وجعل بکار گرفته شده بود که قاتلین بتوانند بعد از جنایت میکونوس فرار کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر