مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ مرداد ۱, یکشنبه

مروری بر یک اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا واسامی فرماندهان جنایتکاران بسیج وسپاه جهل وجنگ وجنایت و ضدخلقی که در سرکوب شکنجه وکشتار مردم دست داشتند

 مروری بر یک اطلاعیه رسمی اتحادیه اروپا  واسامی فرماندهان جنایتکاران بسیج وسپاه جهل وجنگ وجنایت و ضدخلقی که در سرکوب شکنجه وکشتار مردم دست داشتند

اروپا منتشرکرد:اسامی٨٠ تن ازناقضان حقوق مردم ایران

اتحادیۀ اروپا فهرست هشتاد تن از فرماندهان واحدهای بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، زندانبانان، قضات، دادستان ها، وزرا و مدیران وزراتخانه های حکومت اسلامی ایران را تهیه کرده و قرار است مجازات آنان را به دلیل دست داشتن در شکنجه، قتل و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی در دستور کارقرار دهد. تازگی این فهرست این است که نه فقط دربرگیرندۀ اسامی وزرای اطلاعات و کشور یا فرماندهان سپاه پاسداران، بلکه نیز شامل اسامی بازجوها، زندانبانان، اعضای بسیج، قضات دادگاه های انقلاب، دادستان ها وچهره های شاخص شبه نظامیان بسیج و لباس شخصی نیز می شود. از میان اسامی فهرست تهیه شده از سوی اتحادیه اروپا، می توان به این نام ها اشاره کرد :
اسامی فرماندهان سپاه ضد خلقی وبسیج ضد مردمی عبارتند از

حسین الله کرم، فرماندۀ انصار حزب الله


محمدرضا نقدی، فرماندۀ شبه نظامیان بسیجحسین طائب، فرماندۀ پیشین شبه نظامیان بسیج


احمدرضارادان، قائم مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی


اسماعیل احمدی مقدم،فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی


سردار پاسدار مرتضی تمدن، استاندارتهران


حسن فیروزآبادی، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح

محمد علی جعفری،فرمانده سپاه پاسداران


حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات


محسن نایبی، فرماندارکل تهران

 

حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل تهران


علی فضلی، معاون فرماندۀ بسیج و فرماندۀ پیشین سپاه 

سیدالشهدا استان تهران

عباس کارگرجاوید، عضو بسیج و متهم به قتل ندا آقا سلطان


سردار پاسدار حسین مطلق،فرماندۀ سپاه سیدالشهدا استان تهران


سردار پاسدار حسین همدانی، فرماندۀلشگر رسول الله تهران

 بزرگ که در سوریه بهلاکت رسید

سردار پاسدار محمد حجازی، فرماندۀ لشگرثارالله تهران


سردار پاسدار علی خلیلی، قائم مقام واحد پزشکی قرارگاه ثارالله. 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر