مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه

خميني این مرتجع خونریزتاریخ ، چطور پاش به ايران باز شد؟2
 این مطالب  را با کلیک روی لینکهای زیرحتما بخوانیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر