مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۳۱, شنبه

پاسدار جنایتکارمحسن رفیق دوست وزیرآدمکش ، سرکوب گر، فاسد ودزد سپاه پاسداران خمینی را بشناسید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر