مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۱۵, پنجشنبه

اعتراف حاکم ضد شرع خمینی دژخیم علی رازینی به کشتار سربازانی که به مجاهدین پیوسته بودند

اعتراف حاکم ضد شرع خمینی دژخیم علی رازینی به کشتار سربازانی که به مجاهدین پیوسته بودند

 
از آنجا که بیت خامنه ای وتمامی حاکمان ضد شرع ودژخیمانی که در کشتار دهه 60 وقتل عام سال 67 دست داشتند آمر ویا عامل این جنایت علیه بشریت بودند در کمین ومحاصره جنبش دادخواهی گرفتار شده اند هر کدام سعی میکنند یا توجیه کنند ویا به گردن خمینی بیندازند وخود را در ببرند وتعدادی هم که شاخص این جنایات بودند با اشاره به فتوای خمینی از جنایات خود دفاع کنند اما نبرد جنبش دادخواهی ادامه دارد وروزی میرسد همه آنها به چنگ عدالت گرفتار خواهند شد .

جنبش دادخواهی در کمین وچندقدمی جلادان - رازینی: اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به دستور خمینی بود

از جمله این دژخیمان محمد جواد هاشمی نژاد است که هم خود وهم تعدادی از جلادان وحاکمان ضد شرع خمینی را به سایت هابیلیان فرا میخوانند تا جنایت علیه بشریت کشتار دهه 60 وقتل عام 67 را توجیه کنند .
دژخیم هاشمی نژاد این بار حاکم ضد شرع خمینی دژخیم علی رازینی را که همکاراو وهمراه قصاب اوین لاجوردی بود را به صحنه آورد.
علی رازینی که حاکم ضد شرع خمینی برای کشتار وشکنجه ودست وپا قطع کردن بود اعتراف میکند که در عملیات فروغ جاودان تعداد قابل توجه ای از سربازانی را که به مجاهدین پیوسته بودند را با فرمان وفتوای خمینی محاکمه صحرائی نمود وهمه آنها را قتل عام کرده است.
علی رازینی در سایت هابیلیان درزیر مجموعه یک مطلب ویک سئوال
منافقین اسیر شده در مرصاد را محاکمه کردم
 سال 67 شما رئیس دادگاه ویژه تخلفات جنگی بودید که با ماجرای مرصاد مصادف شد، در آن زمان آیا برخوردی با منافقین داشتید؟
با وقاحت خمینی گونه اعتراف میکند که 
"موضوع بعدی که در آن زمان اتفاق افتاد هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود که در همه دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. 
طبق آن قاعده در دادگاههای نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل کردیم و تعدادی از آنها که بیشتر سرباز بودند و در جبهه‌ها اسیر شده  و پس از آن به منافقین پیوسته بودند، در این دادگاه‌ها محاکمه شدند."
جنبش دادخواهی ومردم ایران نه میبخشد ونه فراموش خواهد کرد .
محاکمه همه جنایتکاران بزودی در پیشگاه عدالت اجرا خواهد شد


در رابطه با کشتار دهه 60 وقتل عام 67 روی لینک کلیک کنید وفیلم را ببینیدروی لینک کلیک کنید وفیلم را ببینید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر