مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

فیلم دوسخنراني مخفي وعلني خميني سال59 ،زمينه سازبرخي کشتارهای دهه 60 وقتل عام سال67

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر