مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۲۳, جمعه

افشاي مامور وزارت اطلاعات آخوندي مزدور غلامرضا صادقي جبلي - پرونده 129-

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر