مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

شیرینی قرار داد یا میتینگ براندازانه!


شیرینی قرار داد یا میتینگ براندازانه! 
 
رسالت ارگان باند فاشیستی مؤتلفه هم به‌نقل از سرکرده باند نوشته است:‌ «دبیرکل حزب مؤتلفه با اشاره به اجلاس مجاهدین در پاریس و همکاری فرانسه برای برگزاری یک میتینگ سیاسی که موضوع آن براندازی نظام است، گفت: آیا باید به دولت فرانسه از بابت برگزاری چنین میتینگی پاداش داد. آیا قرارداد محرمانه با توتال پاداش چنین میتینگ براندازانه‌ است؟».

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر