مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۳۱, شنبه

پاسدار فاسد محسن رفيق دوست واداره مرکز فسادبنیاد نور در کرج وفروش دختران در کشورهای خلیج وخصوصا دبی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر