مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

سعيد شاهسوندي توسط وزارت اطلاعات وشخص سعيد امامي وحجاريان به خارج اعزام شدوتازگي مهمان آيت الله بي بي سي بود


سعيد شاهسوندي توسط وزارت اطلاعات وشخص سعيد امامي وحجاريان به خارج اعزام شدوتازگي ها مهمان آيت الله بي بي سي بود 

مأموريت اصلي سربازان گمنام: «كميته فرهنگي»
اعزام سعيد شاهسوندي به خارج كشور

خامنه اي و رفسنجاني كه حيات خود پس از مرگ خميني را در پيش برد خط زدن سران اپوزيسيون در بالا و انشعاب و انحلال تشكيلات آنها در پائين ارزيابي ميكردند، فلاحيان و سعيد امامي را مامور براه انداختن جوخه هاي ترور كردند. در اين رابطه فلاحيان و سعيد امامي يكسري ترورها از جمله ترور دكتر عبدالرحمان قاسملو، شهيد بزرگ حقوق بشر دكتر كاظم رجوي، ترورهاي ميكونوس، ترور محمد حسين نقدي نماينده شورا در ايتاليا را .... با جوخه هاي ترور پيش بردند، البته دهها طرح ترور بويژه در رابطه با رهبري مجاهدين نيز با شكست مواجه شد. از جمله اين طرحهاي شكست خورده شليك موشك 320 ميليمتري به محل اقامت خانم مريم رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي ملي در اورسوآز پاريس بود كه رفسنجاني طرح آنرا با پذيرش ريسك سياسي آن در تصويب و توسط سعيد امامي به اجرا در آمد كه موشكها و ابزار شليك كه به اروپا فرستاده شده بود در بندر آنتورپ بلژيك كشف شد
… همپاي اين ترورها «كميته فرهنگي» طرح توطئه ها و تخريب و شيطان سازي عليه مجاهدين را با هدف انشعاب در مجاهدين و جدا كردن سر از بدنه در دستور كار قرار داد. كه در قسمت دهم اين مقالات به توليد و باز مصرف بريده مزدوران اشاره شد و در اين مطلب به «اعزام سعيد شاهسوندي به خارج از كشور» مي پردازيم. 
سعيد شاهسوندي از اعضاي سابق مجاهدين كه در دهه 1360 در خارج كشور بدنبال زندگي اش رفته بود، داوطلبانه درعمليات فروغ جاويدان در سال 1367 شركت كرد.
 وي در صحنه نبرد خودش را به رژيم تسليم كرد.
 شاهسوندي در زندان خيانت كرد، لذا نه تنها اعدام نشد بلكه آزاد و به خارج از كشور هم اعزام گرديد.! 
اين در شرايطي بود كه كليه اسيران عمليات فروغ جاويدان را اعدام كردند.
 حتي سربازاني كه در صحنه جنگ به مجاهدين تسليم شده بودند، همگي اعدام شدند. 
همزمان قتل عام 30 هزار زنداني سياسي مجاهد و مبارز هم در جريان بود، حتي كسانيكه دوران محكوميتشان هم تمام شده بود.
 در مقطع قتل عامها، سعيد امامي، از معاونين آخوند حجازي رئيس معاونت خارجي وزارت اطلاعات (كه در بيت خامنه اي سعيد جان ناميده ميشد) و از آمران و عاملان قتل هاي زنجيره اي بود،.بازجوي سعيد شاهسوندي بود. 
سعيد امامي كه در زمان فلاحيان به معاونت امنيت وزارت اطلاعات ارتقاء يافت، پيشبرنده طرح هاي وزارت اطلاعات و كميته فرهنگي شوراي عالي امينت در خارج كشور بود، وي در جريان قتل هاي زنجيره اي در دوره خاتمي دستگير و در زندان او را خودكشي اش كردند!. 
سعيد امامي بعداز دستگيري اعترافاتي كرده كه تنها در 17 جلسه، ارتكاب 350 قتل را بعهده گرفته است، او خود را بازجوي سعيد شاهسوندي معرفي مي كند و از بازجوئي هاي شاهسوندي تعريف كرده و اذعان ميدارد كه در برخورد با شاهسوندي ” شگفت زده شده “ است.
 سعيد شاهسوندي در مصاحبه اي با راديو بي بي سي در 24 ژوئيه 2004 (3 مرداد 1383) در مورد آزاديش ميگويد:
 چهارسال در زندان بودم و احتمال اعدام من همچنان وجود داشت ولي با ياری سعيد حجاريان و يارانش بود که توانستم مقامهای جمهوری اسلامی را قانع کنم که از سازمان مجاهدين خلق بريده و تحول يافته ام و سرانجام آزاد شدم. 
سعيد حجاريان كه به گفته عماد الدين باقي از بنياگزاران وزارت اطلاعات است و در دوره ريشهري معاونت گزينش وزارت اطلاعات را بعهده داشت (يعني كادرهاي وزارت اطلاعات دستچين شده او هستند)، در مورد آزادي سعيد شاهسوندي و ارگانهاي اطلاعاتي در مصاحبه با ماهنامه چشم انداز ايران شماره 31 منتشر شده در خرداد 1384 تحت عنوان ”فقدان دولت مقتدر - عدم استقرار جامعه مدني“ در مورد خط خائن سازي و استفاده از آن براي ضربه زدن به مجاهدين از درون ميگويد: 
براي نجات شهرام و سعادتي موفق نشدم، اما خرسندم كه سهمي در نجات جان سعيد شاهسوندي، كه او هم از نيروهاي بالاي سازمان بود، داشته‌ام. 
مي‌خواهم بگويم در مقطعي تلاش‌ها به ثمر مي‌رسد اما در مقطعي نه.
 در قضيه شاهسوندي نتيجه گرفتيم اما در مورد شهرام و سعادتي نگرفتيم. 
حجاريان در پاسخ به اين سئوال كه به‌دنبال تهاجم مجاهدين و عمليات مرصاد (فروغ جاويدان) در مرداد ماه 1367 فضا خيلي تندتر و داغ‌تر بود و اعدام‌هاي زيادي در زندان انجام شد، آيا علت عدم اعدام شاهسوندي بخاطر دادن اطلاعات مربوط به سازمانش نبود؟ گفت: 
اطلاعاتش به درد كسي نخورد. 
به قول خودش او را(K)، يعني كانديد عضو كرده بودند و رده سازماني‌اش را تنزل داده بودند. او مي‌گفت من كه عضو شوراي مركزي بودم حالا مرا (K) كرده‌اند. سعيد حجاريان اين سئوال پاسخ نميدهد كه چه نتيجه اي از آزادي سعيد شاهسوندي گرفتي كه نتوانستي در مورد شهرام و سعادتي بگيري؟. ولي عملكرد سعيد شاهسوندي بعنوان يك مهره وزارت اطلاعات بويژه ادعاها و دروغ ها و تهمتهاي او در رابطه با رهبر مقاومت مسعود رجوي، اين نتيجه را نشان ميدهد. 
سعيد حجاريان كه در دوره فلاحيان از معاونت گزينش وزارت اطلاعات به مركز تحقيقات استراتژي دفتر رياست جمهوري رفت، در اين مركز خطوط استراتژيك ـ امنيتي را مشخص كرد و در واقع پشتيبان تئوري كميته فرهنگي بود كه در اين موضع توانست بعنوان يك خط سعيد شاهسوندي را آزاد كند.
 در واقع سعيد امامي بعنوان بازجوي سعيد شاهسوندي با بكارگيري او در قتل عام زندانيان سال 67، مانع اعدام او شد و حجاريان و كميته فرهنگي شوراي عالي امنيت رژيم، شاهسوندي را بعنوان مهره وزارت به خارج اعزام كرد۲ نظر: