مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

ابتكار يك خبرنگار آمريكايي در افشاء اعدامهاي رژيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر