مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

افشاي ياران شيطان: بكارگيري بريده مزدوران مأموريت اصلي سربازان گمنام ...

افشاي ياران شيطان: بكارگيري بريده مزدوران مأموريت اصلي سربازان گمنام ...: مأموريت اصلي سربازان گمنام - قسمت نهم: «كميتة فرهنگي» براي حفظ امنيت ملي ! وبكار گيري توابان وبريده مزدوران   تاریخ ایجاد در ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر