مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

پرگار وافق بلند گوهاي مماشات هيچ وقت نتوانست ونميتواند از ديكتاتورها ومرتجعين دردي داو كندپرگار وافق هيچ وقت نتوانست ونميتواند از ديكتاتورها ومرتجعين دردي داو كند

بمناسبت بكارگيري مرتصي موسوي وعرفان قانعي فرد
واردجزئيات نميشويم وتيز روي اصل موضوع ميرويم
خامنه اي مانند خميني آنهم هردو بدست مقاومت ايران ومجاهدين خلق ايران جام زهر خوردند واز دو استراتژي حيات بخش ومحوري خود عقب نشستند جنگ وانرژي هسته اي
يكي از شدت ضربه وجام زهر دق كرد واز شدت كينه دست به قتل عام زندانيان سياسي زدوبا نعمت چند جنگ خانمان سوز منطقه اي بهره برد وجام زهر تمام عيار عمل نكرد وتا حالا كشيدند دومي سراغ استراتژي بمب هسته اي رفت تا بقاي حكومت مطلقه فقيه را تضمين كند باز مجاهدين سرراهشان پيچيدند وبعد از 28 سال خامنه اي واپس تمركيد وجام زهر هسته اي را سركشيد وهمه چيز را داد.
 نفس دنبال كردن استراتژي هسته اي در تحكيم حكومتش در داخل وتثبيت وگسترش نفوذش در منطقه وقفل كردن اوضاع وگروگان گرفتن سياست مماشات به نفع خود در سطح بين المللي برايش كاربرد داشت 
اين استراتژي با افشاگريهاي مقاومت ايران به شكست كشيده شده واين اهرم ديگر وجود نداردوخامنه اي واپس تمركيده است.
اثر اين جام زهر هسته اي تا همين الان در داخل ومنطقه ودرسطح بين المللي نمدهائي داشته كه جدا گانه به آن خواهيم پرداخت ولي هم ارتجاه وهم چرثومه مماشات از اين كس نخارد گزيده اند راهي ندارند جز اينكه از طريق آيت الله بي بي سي وويس اوآمريكا كمي اين سوزش را كاهش دهند كه مردم ومقاومت ايران بالا نيايد واينجوري مقداري به خامنه اي امداد برسانند.
حالا در اين قحط الرجال چه كسي را براي روضه خواني بياورند؟ آدم جديد كه ندارند آدمهاي قديم هم كه سوخته اند پس بايد دوباره دست در آرشيو شاهانه ومزدوران بد نام كند.
بهمين دليل سراغ مرتضي موسوي رئيس اداره سوم ساواك رفتند ويك نوچه جاش مانند پاسدار صفت را بميدان آوردند كه بتوانند چاكري خود را از بلندگوهاي آيت الله بي بي سي وويس آو آمريكا به گوش ولايت رسانده واگر خوب جور شد پاچه مقاومت ايران را هم بفرموده بگيرند
با اين ترتيب سراغ پركار وافق رفتندومرتصي موسوي وعرفان قانعي فردرا مورد مصرف قرار دادند
 

پركاري كه هميشه بر مركز شيخ وشاه چرخيده وافقي كه فقط نماي شيخ وشاه را نشان ميدهد

هيج نيازي نيست كه زياد توضيح دهيم كه چرا اينهمه مفسر وتحليلگر است  پرگار بي بي سي وافق ويس او آمريكا سراغ بدنامترين ومنفور ترين چهره ها رفته اند كه فقط گريم ويا ماسك مفسر وتحليلگر را بر چهره دارند وآنهم توسط آيت الله بي بي سي واز ما بهتران ويس اوآمريكا به آنها هديه كرده اند.

ولي فقيه هر چه كه مزدور منطقه اي داشت به كار گرفت تا با ساخت يا باز ساخت عمق  استراتژيك واقعي يا مصنوعي دردي از خود در داخل ايران دوا كنند نشد يكي يكي كباب ويا آب شدند باقي هم دارند كباب يا آب ميشوند مانند حزب الله سوريه  ويا مرتجعين دست ساز قم الحوثي ها در يمن .بيشتر بخوانيد

http://nejatngoiran.blogspot.com/

خوب ولي فقيه بايد سراغ كي برود از كي بخواهد كه مينيمم بادي بزننديا آبي بياورند  تا جگر سوخته او را كه جام زهر هسته اي آنرا سوزانده است كمي خنگ كند قبلي ها يا آب شدند ويا توسط مقاومت ايران جزقال شدند چاره اي ندارد كه دست به دامان اولين حامي خود برود كه او را بجاي نيروهاي انقلابي والبته از ترس همان نيروهاي انقلابي ووطن پرست سر كار آوره اند .
توضيح اين باب به كتابها نياز است اما برا ي پي بردن به امدادهاي غيبي همين سلف بي بي سي وويس او آمريكا شما را به چگونگي سر كار آوردن خميني 


مذاكرات بهشتي با سوليوان وژنرال هايزربيشتر بخوانيد

واستفاده بهينه از ژنرال فردوست (هم بازي وهمكلاسي ومحرم شاهنشاه اريامهر ) براي باز سازي ونوسازي ساواك ملاها كه امروز  اسمش (واواك )وزارت اطلاعات  است ارجاع ميدهم حتما بخوانيد

/02/110207_l42_siahkal_morteza_mousavi

به روز شده:  11:53 گرينويچ - چهارشنبه 09 فوريه 2011 - 20 بهمن 1389 
يك كم با مرتضي موسوي آشنا شويم

 در نوشته اي بنام از نگاه ساواک: گروه های چپ و ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی

مرتضی موسوی نوشت

در آغاز باید بگویم که من در تمام طول خدمت ۲۱ ساله ام در ساواک، هیچ نوع مسئولیتی در مبارزه با تروریست های داخلی نداشتم؛ زیرا از آغاز کارم در ساواک در اداره کل ضد جاسوسی ساواک مشغول به کار بودم.

در سال ۱۳۲۷، هنگامی که زنده یاد محمد رضا شاه برای افتتاح آغاز کار سالیانه دانشگاه تهران عازم دانشگاه بود،من ......هنوز هم مخلص ودلسوخته شاه است

ياببينيم كه او در چه سطحي در ساواك بود

مدیران ارشد ساواک
ثابتی، حسین‌زاده و عضدی از مدیران ارشد ساواک در سال ۱۳۵۲ بودند.

سرلشکر علی معتضد، رئیس اطلاعات خارجی ساواک بود.

سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره كل هشتم ساواک (ضدجاسوسی) را برعهده داشت.


مرتضی موسوی، از سال ۱۳۵۲ تا انقلاب ایران، ریاست اداره سوم عملیات اداره کل ضدجاسوسی ساواک را برعهده داشت.

   اداره کل سوم(امنیت کشور - بزرگترین و فعالترین قسمت ساواک)شامل قسمت های مقابله با بر اندازی ،سازمان اجتماعی و ضد نا رضایتی


بخش امنيت داخلي ساواک (که به نام اداره کل سوم نيز شناخته مي‌شد) مهم‌ترين بخش در سراسر اين دستگاه سرکوبگر بود. بخش امنيت داخلي، همکاري نزديکي با بخش‌هاي ديگر ساواک، و با نيروي پليس، ژاندارمري و يگان‌هاي ارتش داشت. مسئول این قسمت پرویز ثابتی از عناصرجنايتكار ساواک بود. و در سرکوب مبارزین نقش بزرگی داشت. او با سازمانهایی جاسوسی موساد اسرائیل و انتلیجنت سرویس انگلیس و سازمان سیا همکاری داشت .تالیف: کامران غضنفری


شاه در حال سقوط


بخش امنيت داخلي ساواک (که به نام اداره کل سوم نيز شناخته مي‌شد) مهم‌ترين بخش در سراسر اين دستگاه سرکوبگر بود. بخش امنيت داخلي، همکاري نزديکي با بخش‌هاي ديگر ساواک، و با نيروي پليس، ژاندارمري و يگان‌هاي ارتش داشت


سرنوشت ساواك


آره بي دليل نيست كه به آرشيو شاهنشاهي مراجعه كرد تا حالا كه مدتي اين وروآنورتو آب نمك بودند وماسك محلل ومحقق هم دارند از آن استفاده كنيم  تا شاهد از سوزش دل عظما كاسته شود
واما عرفان برهاني فرد
او يك جاش بدنام است كسي است كه در كردستان او را جاش خائن وضد كرد ميداننداو توسط سبز علي رضائي پاسدار بريده دوباره بكار گرفته خامنه اي به گاشتگي گرفته شده ودر تابناك تيغ گشي وقلم زني ميكرد 
وزارت اطلاعات به او پروژه هاي مختلفي داد تا جنبش كردستان را وابسته خائن وبي بوته جلو داده واز زبان وزارت اطلاعات وخامنه اي عليه تاريخ خلق كرد بنويسد
آقاي بارزاني وحزب دمكرات عراق وايران هر دو عليه او افشاگري كرده اند 
بيشتر بخواني كه خود رژيم اعتراف كرده است
 حمله تیشک تی وی به قانعی فرد


آقای قانعی فر، ازشیفتگی نوام چامسکی تا همرزمی محسن رضائی/ 

 عرفان قانعي فرد (جاش ) همراه با سبز علي سرپاسدار بريده قانعي فرداو همنشين بني صدر معتادخميني  وفرودگاه مزدوران اطلاعات هم هست

بني صدري كه در فرانسه كارگاه سفيد سازي پيشاني سياه ترين مزدوران اطلاعات ملا ها راه انداخته با آنها ملاقات ميكندآموزش ميدهيد واز آنها فعالان حقوق بشر براي دفاع از حقوق ملايان ميسازد واينجوري ايز گم كني ميكنند تا لو نرونديا كمتر لو بروند  تو خود بخوان از اين حديث مجمل
اما استراتژي ملت ايران كس نخارد است واين نوع امدادهاي از ما بهتران وايراني هاي خود فروخته وبي وطن وچاكران ولايت دردي از ولايت نميتوانند دوا كنند جواب از اول اين بود بجنگ تا بجنگيم 
خامنه اي با اتمي بدون اتمي با امداد غيبي يا بدون امداد غيبي سرنگون سرنگون 

۲ نظر:


 1. fangyanting20151009
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutlets.uk/
  vans shoes, http://www.vans-shoes.cc/
  hollister, http://www.hollistercanada.com/
  lebron james shoes, http://www.lebronjamesshoes.in.net/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescanada.com/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-outlet.us.com/
  chanel handbags, http://www.chanelhandbags-outlet.co.uk/
  ed hardy clothing, http://www.edhardy.us.com/
  the north face uk, http://www.thenorthfaces.org.uk/
  michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com/
  winter coats, http://www.cybermondaydeals.in.net/
  ugg boots, http://www.winterjackets.us.com/
  polo ralph lauren, http://www.poloralphlauren.us.org/
  prada handbags, http://www.pradahandbagsoutlet.co.uk/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com/
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletusa.net/
  football shirts, http://www.cheapfootballshirt.org.uk/
  mbt shoes, http://www.mbtshoesoutlet.us.com/
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/
  ray ban sunglasses, http://www.raybansunglass.us.com/
  the north face outlet, http://www.northface-outlet.cc/
  louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonoutletstore.name/
  wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/
  michael kors factory outlet, http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org/
  replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/
  cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.cc/
  lululemon outlet, http://www.lululemonoutletstore.in.net/

  پاسخحذف