مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبه

عباس صادقي نژادمامور نفوذي اطلاعات آخوندي را بشناسيد

 عباس صادقي نژادمامور نفوذي اطلاعات آخوندي  را بشناسيد

ازايران افشاگر

  مامور نفوذي اطلاعات آخوندي عباس صادقي نژاد را بشناسيد
  مامور نفوذي اطلاعات آخوندي  عباس صادقي نژادرا بشناسيد
  عامل نفوذي اطلاعات آخوندي عباس صادقي‌نژاد، در اواسط سال70, چند ماه پس از سلسله‌ عمليات مرواريد، به‌عنوان يك درجه‌دار ارتشي، متقاضي پيوستن به ارتش آزاديبخش شد. پس از مدتي مشخص شد كه او از طرف وزارت اطلاعات رژيم آخوندي براي ماموريت ضربه زدن به مجاهدين متقاضي پيوستن به مجاهدين شده است. به‌دنبال تحقيقاتي كه صورت گرفت از ارتش آزاديبخش اخراج گرديد.اين مزدور در سندي كه در كتاب ”كارتهاي سوخته” درج شده است, در اين مورد با خط خود نوشته است:
  «من عباس صادقي‌نژاد فرزند علي متولد ملاير شماره شناسنامه‌585 تاريخ تولد1342 در تاريخ 5/2/70 توسط فرمانده سپاه پاسداران علي محمد پنجي ماموريت نفوذ در ارتش آزاديبخش به من ابلاغ شد در نشست ابلاغيه علاوه بر پنجي, 4نفر ديگر حضور داشتند به نامهاي غلام اكبري مسئول اطلاعات منوچهر عابدي نماينده امام‌جمعه وقت ملاير به نام علي فاضليان, منصور اميدي معاون سپاه ـ‌‌ رضا اسماعيل‌پور مسئول تداركات سپاه در بخش عمليات برون‌مرزي‌‌ـ نوع ماموريت من انجام عمليات انتحاري روي رهبري سازمان مجاهدين خلق بود كه عمليات قرار بود توسط مواد منفجره مانند نارنجك يا TNTكه مي‌بايست در محل تهيه شود انجام گيرد. . .»كتاب كارتهاي سوختة وزارت اطلاعات، فصل هفتم صفحات 207 و 208
  وي سپس با اصرار، خواستار ماندن شد. و تلاش مي‌كرد تا با جلب اعتماد بتواند در درون مـجاهدين باقي بمـاند. «روز 28 فروردين 80 مع الواسطه (از طريق دانمارك) با ارسال پيامي به اسم همسرش از داخل ايران كه به‌صورت كُد بـود او را به مركز فراخواندند تا علت عدم اجراي مأموريت محوله را از وي جويا شوند.«اطلاعية كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت ـ مجاهد شمارة‌594 ـ 25تير1381»
  نهايتا” مزدور مزبور در خرداد سال81 از منطقهٌ مرزي جلولا در 30كيلومتري خاك ايران با ربودن يك خودرو و مقداري پول و تجهيزات با سوءاستفاده از كارت ارتش آزاديبخش به نزد وزارت اطلاعاتدر داخل ايران باز ميگردد. وي از كردستان عراق با وزارت اطلاعات تماس گرفت و عوامل اطلاعات نيز ترتيب انتقال او به ايران را دادند. پس از بازگشت به‌نزد رژيم، در ارتباط با رضوي يكي از مسئولين وزارت بدنام اطلاعات در شهر ملاير قرار گرفت.
   عامل نفوذي اطلاعات،صادقي‌نژاد سپس براي ادامة مأموريت خود عليه مجاهدين با سناريوي «عضو سابق مجاهدين» به اروپا اعزام شد. در رابطه با سوابق عباس صادقي‌نژاد و نفوذي بودن اين مزدور نامة روشنگرانه يكي از همشهريان اين مزدور بنام محمد عبدلياز شهر اشرف قابل توجه است. بخشهايي از اين نامه به‌قرار زير است:
  «. . .در صحبتي كه با وي داشتم اطلاعاتي از فعاليت در شهر ميداد كه كاملا دروغ و غلط بود و معلوم شد كه هيچگاه هيچ رابطه اي با سازمان و انجمن جوانان مسلمان شهر نداشته است. اين مزدور وقتي متوجه شد من همه هواداران شهر را مي شناسم و دستش برايم روشده است, براي سفيدكاري اطلاعات درستي هم از زندگي عادي اش داد تا بتواند شك ايجاد شده را برطرف كند.
  طبق گفته خودش وي از اهالي شهرستان ملاير بوده و در محله اي بنام فراهاني, ساكن بوده است. وي شغلش سلاخ بوده و در كشتارگاه شهر كار مي كرده است. اين مزدور با همسر سابق يك پاسدار بسيجي خميني كه در جنگ به هلاكت رسيده بود, ازدواج ميكند. آن موقع من حدس زدم كه زمينه ارتباط وي با وزارت اطلاعات رژيم و بنياد به اصطلاح شهيد از همين جا شروع شده است.»
  اعزام به خارج كشور و شركت در توطئه عليه مجاهدين
  براساس اطلاعات موثقي كه از ايران بدست آمده است, خانواده وي كه در ملاير زندگي مي كنند,راجع به اعزام وي و همسرش به خارج و كمك هاي وزارت اطلاعات در اين زمينه گفته اند:
  «عباس از همان اول كه از عراق به ايران آمديك امان نامه اي از دولت گرفته بود بعد هم كه آمد ايران ميِِِگفت كه من نميخواهم اينجا بمانم. بعد حدود4-5 ماه در ايران ماند تا كارش درست شد و رفت خارج . در اين مدت هم كه ايران بود بيشتر تهران بود .مخصوصاً ماه آخر كه بيشتر در تهران بود تا كارهايش را درست كند. ولي آن زمان نتوانست خانمش را ببرد .كه ماند تا پارسال تقريباً همين موقع ها بود. قبل ازعيد غدير كه خانمش را هم برايش پاسپورت و ويزا جور كردند و او هم رفت پيش عباس و الان هم آنجا پيش هم هستند.»
  يكي ديگر از اعضاي خانواده او در اين زمينه ميگويد:«وقتي از آنطرف آمد ايران تقريباً 3-4 ماه شد كه اينجا بود - شهريور بود كه آمد. تقريباً ديماه بود كه رفت- اول چند روزي ديد و بازديد اقوام و دوستانش بود ولي بيشتر هم تهران بود. بعد كه ديگه كارهايش درست شد، اين مسائل دولتي و قانوني و پاسپورتش و اينها خيلي كمتر شد. شايد يك ماه هم كمترشد كه كارهايش درست شد و بعد هم ديگه پاشد و رفت آلمان و الان هم آنجاست .از اينجا هم كه رفت با هواپيما و از فرودگاه رفت. اينطور نبود كه اول برود جاي ديگه و بعد از آنجا برود آلمان. از اينجا هم خانمش را همين بچه هايي كه قبلاً كارهاي خود عباس را جور ميكردند همانها برايش ويزا و كارهايش را رديف كردند و فرستادند آنجا پيش عباس .
  ما كسي را در خارج نداشتيم و خود عباس هم كسي را نمي شناخت .همه كارها را خود اين برادرها برايش درست كردند. آنجا برايش خانه خريدند و همه برنامهها را همين برادرها جور كردند .
  در رابطه با كاري كه با برادرها هم ميكرد، خودش هم تمايلي داشت و خودش را نشان داده بود، چون اينجور جاها آدم بايد خودش را نشان بدهد .كسي كه توي ملاير بيشتر كمكش كرد همين آقاي رضوي بود، ايشون همين اطلاعات ملاير هستند. ولي عباس كارهايش را بيشتر با تهران هم انجام مي داد كه اسامي آنها را من نميدانم ولي آقاي رضوي در جريان هست.»
  عباسصادقي نژاد يكي ازمأموران نفوذي لورفته وزارت اطلاعات آخوندي است كه در حال حاضر در كشورآلمان مي باشد. وي به همراه ساير مأموران شبكه گشتاپوي آخوندي در آلمان، براي اجراي مأموريتهاي محوله عليه اشرف و مجاهدين، به ساير كشورهاي اروپايي و همچنين به عراق اعزام مي شود. نمونه هايي از فعاليتها و اقدامات اين گماشته اطلاعاتي به قرار زير است:
  بسيج مأموران اطلاعات آخوندها عليه مقاومت ايران در مركز استان والدوآز
  به دنبال انتشار گزارش دبيركل ملل متحد به شوراي امنيت در بارة حمله به ساكنان اشرف، و همزمان با انتشارحكم دادگاه اسپانيا در بارة رسيدگي به جرايم مزدوران رژيم در قرارگاه اشرف، در تاريخ 7 آذر88؛ اطلاعات بدنام آخوندها در يك واكنش هيستريك و ابلهانه, يك دوجين از مزدوران پيشاني سياه خودرا براي ايجاد سرو صدا و لجن پراكني عليه مقاومت ايران در مركزاستان والدواز فرانسه تخليه، و به جست و خيزهاي ميموني دراين رابطه ناگزير كرد. يكي از اين مأموران اعزامي اطلاعاتي، عباس صادقي نژاد بود.
  آنان چندين گوني بروشور و تعدادي پلاكارد براي توزيع و نصب در راه آهن سرژي پونتواز بهمراه داشتند كه از قبل توسط سفارت رژيم تهيه شده بود.

                
  جست و خيزهاي ميموني مزدوران با تعجب و اعتراض شهروندان فرانسوي مواجه شد و بروشورها و جزوات وزارتي دقايقي بعد به سطلهاي زباله ايستگاه راه آهن ريخته شد.
  پليس محلي پس از اطلاع از حضور افراد وابسته به وزارت اطلاعات، شماري از آنها را دستگير كرد و بقيه پا به فرار گذاشتند.

  نامه افشاگرانه علي پاك
  علي پاك، در تاريخ 26فروردين88، با ارسال گزارشي به دبيركل عفو بين الملل، وزيركشور فرانسه، وزيركشور آلمان، مراجع پارلماني و حقوق بشري، به تشريح جزئيات شبكه اطلاعات آخوندي در كشورهاي اروپايي و عملكرد آنها عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران پرداخت . طبق اين گزارش كه نسخه اي از آن براي شوراي ملي مقاومت ايران ارسال شده است، شبكه مزدوران توسط يك مهره اطلاعات آخوندها در سفارت رژيم در فرانسه اداره و تأمين مالي ميشود. طبق اين گزارش لجن پراكني و جنگ رواني عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران نخستين اولويت ابلاغ شده از سوي وزارت اطلاعات آخوندهاست. در اين نامه آمده است: «قشقاوي ميگفت درچند سال اخير عباس صادقي نژاد و كريم حقي مبالغ زيادي از پولهائي را كه جهت كمك به جدا شده ها دريافت كرده بودند را بالاكشيده اند و اين باعث شد كه رژيم اعتمادش را به آنها از دست بدهد و نقل و انتقالهاي پول نقد و دادن جيره و مواجب مزدورانش را بيشتر به قشقاوي بسپارد .
   همسر عباس صادقي نژاد دريكي از مسافرتهايش به ايران به منظور تبرئه شوهرش با مأمورين وزارت اطلاعات در ايران صحبت ميكند و مي تواند نظر مساعد وزارت اطلاعات را براي بازگشت مجدد عباس صادقي نژاد به كار قبلي اش جلب كند».
  در 27آبان ماه 1390نيز كه نيروي تروريستي قدس با كارچرخاني مستخدمين عراقي سفارت رژيم ايران، عليه ساكنان اشرف، به ضلع شرقي قرارگاه اشرف براي عربده كشي آمده بودند، اين عامل وزارتي به همراه ساير مأموران وزارت اطلاعات آخوندي مانند محمدحسين سبحاني, علي قشقاوي، مهدي خوشحال، حسن عزيزي، براي سپاسگزاري از كشتار مجاهدين و قدرداني از حكومت مالكي و دست كردن در خون مجاهدين، به عراق آورده شده بودند و در اين خيمه شب بازي آخوندي تحت عنوان «اعضاي سابق مجاهدين» مورد مصرف قرار گرفتند.
  عباس صادقي نژاد درماموريت تدارك آماده سازي براي تهاجم به اشرف درعراق ديده مي شود كه پس از نمايش رسواي مزدوران، آنها را عقب وانت بار زده و براي دريافت دستمزد مي برند.                                                               
  هم ميهنان عزيز:                                          
  اين عامل اطلاعات رژيم آخوندي را در نزد آشنايان و ساير هم وطنانمان افشا كنيد.
  ما را دراطلاع رساني از آخرين اقدامات مزدوران، و ساير توطئه هاي اطلاعات آخوندي ياري  رسانيد.

  هیچ نظری موجود نیست:

  ارسال یک نظر