مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه

نامه کینه توزانه وقهر وتهدید آمیز خمینی به آقای منتظری واعلان برکناری آقای منتظری بعد از مخالفت ایشان با قتل عام زندانیان سیاسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر