مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اسفند ۲۱, شنبه

مخوف ترین بازداشتگاهها وشکنجه گاه های سپاه پاسداران در تهران شماره 1که زندانیان سیاسی وقیام آفرینان 88 راشکنجه کرده ویا بقتل رساندند

مخوف ترین بازداشتگاهها وشکنجه گاه های سپاه پاسداران در تهران  شماره 1که زندانیان سیاسی وقیام آفرینان 88 راشکنجه کرده ویا بقتل رساندند 

سپاه پاسداران یک ارگان نظامی ، پلیسی ،سرکوبگر است که علاوه بر بسیج ونیروهای نظامی محسوس وغیر محسوس ،دارای یک سازمان اطلاعات نیزمیباشد که تبدیل به اطلاعات موازی برای بیت خامنه ای شده است. سپاه که وصل به خامنه ای است به دستگاه های دولتی یعنی ریاست جمهوری ودولت  اعتماد ندارد و تجربه سالیان ولی فقیه وجنگ قدرت ریاست جمهورهای خامنه ای علیه او، وادارش نموده که اطلاعات موازی خاص خود را داشته باشد که علاوه برکنترل وسرکوب مردم وانقلابیون رقبای خود در جنگ قدرت و حاکمیت را هم بتواند کنترل کند ،  این مبحث جای گفتار خاص خود را دارد که در این مختصر نمیگنجد ،بهمین دلیل سپاه علاوه بر خانه های امن بیشمار درتهران واطراف تهران  وشهرستانها ،دارای باز داشتگاه های غیر قانونی حتی بر اساس قوانین خود ساخته خودشان ساخته وگسترش هم داده است .
ما در این قسمت به بازداشتگاه های تهران ،آدرس ونقشه آنها اشاره میکنیم که بخصوص در قیامهای سال 88 و89 بسیاری از قیام آفرینان را در این مکانها شکنجه کرده وبه قتل رساندند.پوشیده نیست که همین الان هم این جنایت سپاه پاسداران ادامه دارد وزندانها وبازداشتگاه هاوخانه های امن بسیاری نیز ساخته است وهم اکنون بسیاری از فعالین حقوق بشر وزنان وزندانیان سیاسی وعقیدتی را در این مکانها شکنجه میکنند.

بازداشتگاه های وشکنجه گاه های سپاه در تهران
1- باز داشتگاه 66 سپاه

این شکنجه گاه از شکنجه گاه های مثلا رسمی سپاه میباشد که متعلق به حفاظت اطلاعات سپاه بود که سربازان فراری وپاسداران تخلفی وامثال آنها را در آن باز داشت میکرد.
این بازداشتگاه وشکنجه گاه  رفته رفته به شکنجه گاه افراد سیاسی تبدیل شده است میگویند آیت الله میلانی در این زندان درگذشت همچنین افراد جنایتکار قتل های زنجیره ای مانند مصطفی موسوی یا عالیخانی که از سران ومدیران وزارت اطلاعات بودند مدتی در این بازداشتگاه بوده اند .بنابه اطلاعاتی سعید عسکر هم که ضارب سعید حجاریان بوده مدتی را در این زندان بسر برده است .
بازداشتگاه 66سپاه پاسداران محل شکنجه وآزار واذیت زندانیان سیاسی است وگفته میشود برخی از زندانیان را برای اینکه  موقعیت بازداشت خود را نفهمند با چشم بند بین بازداشتگاه ها میچرخانند که زندان 66 سپاه یکی از آنهاست.
2- زندان 59 سپاه


این زندان در پادگان ولی عصرودر ضله جنوبی هوا وفضای سپاه قرار دارد این زندان در دهه 60 ساخته شده است که مدتی متعلق به دژبان سپاه نیز بوده است.
گشت ثارالله که مخوفترین گشت سپاه در تهران بود وبازداشتهای کور وراندمی را در اوایل دهه 60 در تهران را انجام میداده است بازداشتی های خود را به این زندان منتقل میکرده است در واقع این زندان دست معاونت اطلاعات سپاه بوده است.
این زندان بازداشتی های ملی مذهبی وبرخی از توده ای ها را نیز دنبال میکرده است مثلا عزت الله سحابی مدتها در این بازداشتگاه بوده است .
یکی از نفراتی که مدتها در این بازداشتگاه بوده گفته است که توابین وبریده ها خائن های گروها که با گشت ثارالله برای شناسائی وشکارانقلابیون ومجاهدین به ماموریت خیانت بار میرفتند در این محل مشاهده شده اند.
3- زندان قرارگاه ثارالله


 حسین طائب مسئول جنایتکارتجاوز وقتل ترانه موسوی وسر پرست زندان قرارگاه ثارالله سپاه

این بازداشتگاه نزدیک بزرگراه کردستان وسئول قرار دارد حسین طائب مسئول این زندان بوده است .
از معروفترین زندانی ای که در این زندان تجاوز شده وبقتل رسیده است وبعدا جسد این قربانی با اسید سوزانده شده ترانه موسوی نام داشت که بسیار انعکاس اجتماعی سیاسی وحقوق بشری داشته است ورژیم خامنه ای وپاسداران را واداشت که سناریوهای مضحک ومسخره ای بسازند تا شاید از دست این رسوائی داخلی وبین المللی خلاص شوند که نشد ورسوا تر شدندومحکومیتهای داخلی وخارجی را بدنبال داشت.
یک موزیکی جالب به یاد ترانه موسوی همینجا کلیک کنید وببیند
4- باز داشتگاه وشکنجه گاه بعثت متعلق به سپاه پاسداراناین شکنجه گاه در نزدیک اتوبان افسریه وبسیج وقصر فیروزه وشهرک موسوم به شهید رحیمی  قرار دارد.
این محل زمانی متعلق به لشکر 21حمزه بوده است همان محلی که قبلا به گارد جاویدان شاه تعلق داشته است.
 این شکنجه گاه ابتدا با کانکس وبنگال ساخته شد ودر قیامهای 88 وکمی بعد بسرعت گسترش یافت بطوری که زمانی به 300سلول انفرادی داشت .
بازداشتگاه وشکنجه گاه بعثت یکی از مخوفترین شکنجه گاه های سپاه بوده وهست .
میگویند شهید روح الامینی در اینجا شکنجه شده وزندانی بوده بعدا به کهریزک منتقل ودر آنجا بقتل رسید.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر