مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اسفند ۱۶, دوشنبه

درماندگی وزارت اطلاعات و پناه بردن به بازیهای لو رفته علیه مجاهدین 951125

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر