مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ شهریور ۲۸, شنبه

عباس صادقي نژادمزدور اطلاعاتي شاگرد مسعود خدابنده از زمينه سازان قتل عام اشرف در تهران واردبيل چه ميكند

عباس صادقي نژادمزدور اطلاعاتي شاگرد مسعود خدابنده از زمينه سازان قتل عام اشرف در تهران واردبيل چه ميكند
در شماره هاي ديگر سعي ميكنيم با جزئيات عباس صادقي نژاد نفوذي مزدور اطلاعات رابه شما معرفي كنيم ولي بد نيست اشاره كنيم كه اين مزدورجنايت كار در خارج با ماسك مخالف وبا نعل وارونه منتقدعليه مردم ومقاومت ايران مزدوري وجاسوسي ميكرد با تلويزيونهاي اجاره اي وزارت اطلاعات بنام تي وي مردم مصاحبه ها كرد تا حقوقو جيره اش راولايت ووزارت بگيرد.

عباس صادقي در ميان بريده مزدور به عباس دروغگو معرف است او فقط بلند گوي اطلاعاتي هاي جنايت كار است يكي از همين همقطارانش ميگفت حرفهائي كه ما خجالت ميكشيم بزنيم وانقدر واضح است كه اگر آن دروغ را عليه مجاهدين بگوئيم آبروي خودمان ميرود البته ما هم يك چيزهائي ميگوئيم ولي عباس در اين زمينه تك است .
عباس صادقي نژاد ظاهرا با دعوت انجمن فراق كه يك انجمن پوششي وزارت اطلاعات است وگرداننده آن زني است بنام پاسدار ثريا عبداللهي(كه عربده كش چند ساله دم اشرف بوده است ،فرزندش يك مجاهد است كه اين نامادري ومزدور وپاسدار جنايت كار پشت بلند گووزارت وسپاه قدس درست كنار سياج هاي اشرف عربده ميكشيدو به اين مجاهد ميگفت من خودم خرخره ات را خواهم خورد و....)با ايران واردبيل دعوت شده است كه بيشتر در باره پاسدار ثريا هم خواهيم نوشت
واما اصل موضوع وجواب سئوال كه عباس صادقي نژاد در تهران واربيل وملاير ومحله فراهاني چه ميكند.
باز هم برميگرديم به جام زهر  رژيم، نياز دارد به همه چيز حتي يك نوشته حتي يك مصاحبه حتي به يك مزدور گرداني در ايران، بخصوص اگر اين مزدور براي بعضي ها تكراري نباشد كسي كه زهر خورده ورمقي ندارد مانند ولي فقيه وكاري از او ساخته نيست حتي يك بادزدن لحظه اي هم برايش غنيمت است وطلاست چون نياز دارد.
مطالب مرتبط تاثير جام زهر در بريده مزدوران داخل وخارج كشور وحتي مزدوران منطقه اي و...


خامنه اي ورفسنجاني تاثير جام زهر وحمله به رفسنجاني ساقي اصلي جام زهر


پرگار وافق هيچ وقت نتوانست ونميتواند از ديكتاتورها ومرتجعين دردي داو كند
از طرفي رژيم هم هيچ برگي ندارد كه با مجاهدين بازي كند يعني بجنگد فقط يك مشت مزدور وبريده مزدور دارد كه از ايران ميبرد عراق( اطراف ليبرتي مانند همين دور كه فرستاد)

واز ايران ميفرستد خارج مانند عيسي آزاده

http://efshayaranshitan.blogspot.de/2015/09/blog-post_61.html

 وداوود باقروند
 داوود باقر وند اولين محصول اژاي وزير اطلاعات وقت كه توسط محمود علوي وزير گشتاپوي ملاها به اروپا صادر شد
داوود باقروند وتبليغ وافتخار تهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شكنجه گر ها وبازجويان وزارت اطلاعات ورژيم.

كه شايد راه نفس ولايت وهم وزارت را باز كنند ويا
مصطفي محمدي

دستگيري و بازجويي از 2 مامور اعزامي وزارت اطلاعات توسط مقامات محلي اطلاعات آخوندي و سفارت رژيم در پاريس مزدوران قربانعلي حسين نژاد و مصطفي محمدي

 را ميفرستد كه در بيابانهاي والدوآز ويا دزدكي جلو شهرداري هاعكس بگيرد وتنهائي رژه برود چون ولايت ووزارت نياز به نفس مصنوعي براي ولي فقيه زهر خورده دارد، آنهم توسط اين مزدوران  زيرااين مزدوران هم از ترس گروئي هائي كه پيش ملا دارند(فيلمهاي جنايت و.. اين مزدور واسناد زيادي از مزدوري آنها جمع كرده است كه اگر زماني لازم شد عليه خود اين مزدوران بكار بگيرد) مجبورند دم بجنانند وپول نياز دارند كه از سفارت يا وزارت دريافت كنند.
در ايران هم برنامه ها وكنگره هائي كه هابيليان ووزارت اطلاعات گذاشت بيش از هميشه كسادي بي مايگي ريزش نيرو وافلاس رژيم را نشان داد .
حالا يك مزدور خارج كشوري را براي دورگردي به اردبيل برد تا خط تشويق ايرانيان براي سفر به ايران را تبليغ كرده باشد وهم با صحبت ها ومصاحبه هاي وزارت ساخته دودودمي راه بيندازدوسوژه اي هم  براي سايت هاي دست ساز وزارت اطلاعات مانند اينترلينك وبقيه بسازند وحفط آبرو كنند چون كار ديگري كه نميتوانند بكنند،  ضمن اينكه براي عباس صادقي ووزارت اطلاعات فرصتي است كه مجبور نباشند مانند دفعات قبل دزدكي وبا ترس ولرز از افشاگري مجاهدين آموزشها وماموريتهاي جنايت كارانه عليه مجاهدين ،مردم ومقاومت ايران را به عباس صادقي نژاد منتقل كنند ونهايتا هم شايد با چهره جديد ووقيحي چون صادقي نژاد(كه پيش دوستانش به عباس دروغگو مشهور است بتوانند نفرات بيشتري را به دم ليبرتي ببرند تا زمينه سازي قتل عام در ليبرتي را هم مانند اشرف فراهم كنند چون بنا به اخبار رسيده از درون رژيم پروژه هاي اين بار وزارت اطلاعات وسپاه قدس در ليبرتي بسيار كساد وشكست خورده بوده وهم كساني كه برده بودند وهم نفرات قدس واطلاعات كلافه بودند.ادامه دارد
در قسمت بعد با جزئيات مزدوري عباس صادقي نژاد را خواهيم نوشت
اما روي عكس يا نوشته زير كليك كنيد وكمي عباس صادقي را بشناسيد

عباس صادقي نژاد مزدوراطلاعات وهمكار ثريا پاسدار در دفتر فراق اردبيل

 دفتر انجمن فراق انجمن پوششي وزارت اطلاعات كه چند سال جلو اشرف زمينه ساز قتل عام بوده وگرداننده آن فردي است بنام پاسدار ثريا عبداللهي

(قسمت اول )

SadeghiNezhad-Ardabil94

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر