مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

ايراهيم ومسعود خدابنده (قسمت3)دست اندر كاران قتل عام اشرف از همنشين بهار آزادي

ابراهيم خدابنده ومسعود خدابنده (قسمت سوم ) دست اندر كاران مستقيم قتل عام اشرف 10شهريور 92
وزير اطلاعات حيدر مصلحي كه اگر هيچ جا او را نشناسيم در سركوب قيام 88همه مردم ايران آنرا بخاطر دارندوميشناسند، اينك در رونمائي كتاب ابراهيم خدابنده مزدور، لبخند بر لب شركت ميكند حالا نياز رژيم به نوشتن اين كتابها وكتابهاي 92، 93 ايرج مصداقي ورسالتي كه مصداقي به فرموده وزير اطلاعات براي خود تراشيده بيشتر روشن شد اين اراجيف ورديه و...نويسي ها براي زمينه سازي تحقق اهداف كف وسقف است وهيچ خاصيت ديگري نداشته وندارد .
رونمائي كتابهاي ابراهيم خدابنده توسط مصلحي وزير اطلاعات وحسينيان جنايت كار دست اندر كار قتلهاي زنجيره اي وهمكار سعيد امامي سطح همكاري وجنايات ابراهيم خدابنده با فاشيستي ترين مافياي باند ولايت در وزارت را نشان ميدهد، اين سطح ارتباطات راتنسيم سپاه قدس و با حميد دانائي فرسركرده سپاه قدس در عراق وملاقات باآخوند شهماني مسئول پرونده اشرف در مجلس عراق وهم زمان ملاقات با برادرش مسعود خدابنده در عراق كه مشاور دفتر مالكي بود را كنار هم بگذاريد وببينيد كه جدا شده !!ومنتقد!! ورديه وخاطره نويس!! ومستعفي ها !!چه خاصيتي جز رديابي ويا زمينه سازي براي قتل عام مردم ايران واشرفيان وترور سر جنبش دارند.

در قسمت اول ودوم گفتيم كه كف اهداف وزارت اطلاعات قتل عام گروگان گيري وترور اعضاي مجاهدين ومقاومت ايران وجدا كردن وطعمه ساختن آنهاست .
اما سقف هدف وزارت اطلاعات وشخص خامنه اي ابتداشيطان سازي عليه رهبري وبعدكارهاي اطلاعاتي توسط مزدوران داخل ايران ومزدوران خارجي ويا مزدوراني كه در عراق بكار ميگيردوسرانجام رد يابي وترور رهبري مجاهدين است.
بقيه كارهاي مقاله نويسي 92 ويا 93 نويسي ومصاحبه با ويس آف آمريكا ويا پرگاربي بي سي ويا مردم تي وي هاي وزارت اطلاات ويا مصاحبه همنشيني با شاگرد جلاد ومنبر سازيبراي چاكران ولايت ومثلث ريق ويا اعزام خانواده هاي الدنگ وزارتي توسط هابيليان وانجمن نجات رژيم از داخل ويا اعزام بريده مزدوران ازاروپا واخيراهم صادر كردن بريده مزدوران وخائن هائي مانند عيسي آزاده وداوود باقرونداز ايران به فرانسه وآلمان ويا بردن بريده مزدوراني مانند عباس صادقي  به زير عباي ملا وشركت در كنگره 17000كشته هاي رژيم كه اتفاقا يكي از مديران وزارت اطلاعات بنام محمد جواد هاشمي نژاد آنرا ميگرداند فقط وفقط براي محقق كردن اين كف وسقف است وبس .
بنابراين ببينيد ابراهيم خدابنده در چه كروكي اي براي تحقق اهداف وزارت اطلاعات وبيت خامنه اي وسپاه قدس قرار دارد.
ابراهيم خدابنده حلقه واسط تمامي بريده مزدوران اطلاعات در داخل ميباشد كه بخشي  از اين كارها در رابطه با انجمن نجات وهابيليان را با هاشمي نژاد انجام ميدهد اما طرح هاي ويژه براي سقف رامستقيما با وزارت اطلاعات وسپاه قدس دنبال ميكند
ابراهيم خدابنده قبل وبعد ازاجراي طرح جنايت عليه بشريت وقتل عام اشرف در 10 شهريور 92 در عراق بود اين عمليات براي سپاه قدس ووزارت اطلاعات به هدف سقف وترور رهبري صورت گرفت والا اين رسوائي تاريخي را هرگزنميپذيرفت خبرهاي درون رژيم حاكي است كه سپاه قدس ووزارت اطلاعات در يك جمع بندي اوليه به اين نتيجه رسيدند كه از اينكه به هدف سقف وترور رهبري نرسيدند بسيار سرخورده وبور شدند ميگويند بهمين منظور مسعود دليلي خائن كه راهنماي سپاه قدس ووزارت اطلاعات به مقر سابق رهبري در اشرف بوده است را به خاطر همين سرخوردگي سوزاندند ودر داخل اشرف او را كشتند البته خيلي بي ربط نيست كه سزاي اتو ديناميك خائني چون مسعود دليلي وخائنين در تاريخ جز اين نبود بخصوص اينكه خامنه اي وخميني از اين دست كارها كم نكردند ومزدوران وخائنين را با وعده ووعيد وتشويق وتطميع بكار گرفتند ولي خودشان بعد از پايان تاريخ مصرف مانند حسين روحاني ويا مانند سعيد امامي ويا مانند صمد نظري ويا مانند مسعود دليلي  وبسياري ديگر پاك سازي كردند وكشتندوآنها را عبرت تاريخ نمودند.
در اين قسمت به ارتباطات ابراهيم خدابنده اكتفا ميكنيم 
گالري زير بخشي از اين ارتباطات را از سقف تا كف نشان ميدهد
با وزير اطلاعات وحسيني نژاد همكار سعيد امامي
با تسنيم خبرگزاري سپاه قدس براي نشست خبري 


 ابراهيم خدابنده در زير تابلوي انجمن نجات رژيم ولي باز ميگويد نگفتم سياه دانه است

 ابراهيم خدا بنده مزدور گشتاپوي ملاها كنار آخوند شهماني عضو سپاه قدس در عراق

 ابراهيم خدابنده يكي از مديران اطلاعات آخوندهابين پرچم ملاها وانجمن نجاست خدمتكار است


ابراهيم خدابنده بدستور هاشمي نژاد مسئول آموزش وگسترش انجمن نجات گيلان ومازندران وشهرهاي ديگر
عكس زير بريده مزدور گرداننده انجمن نجاست كيلان پور احمدميباشد
صمد نظري كه توسط وزارت اطلاعات مانند سعيد امامي تاريخ مصرفش گذشته بود وكشته شد وعلي مرادي شاگردان ابراهيم خدا بنده

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر