مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ دی ۲۸, پنجشنبه

رژیم ایران با حمایت از تروریسم برای هژمونی بر منطقه در حال پیشروی است - پل رایان

رژیم ایران با حمایت از تروریسم برای هژمونی بر منطقه در حال پیشروی است - پل رایان

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا

پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به هژمونی رژیم ایران بر منطقه با حمایت از ترویسم هشدار داد. وی گفت:‌ ما باید با چشمان باز برای مردم آمریکا روشن کنیم که چرا این میزان در معرض خطر قرار داریم. بازسازی ارتشمان برای مقابله با تهدیدهایی که با‌ آنها مواجهیم حیاتی است. تهدیدهایی که با روندی هشداردهنده در حال تکاملند. رژیم ایران با خواست خود برای هژمونی منطقه‌یی با حمایت از تروریسم در سراسر جهان در حال پیشروی است. کره شمالی در تلاش برای ساختن موشکهای بالستیکی است که قادر است قاره آمریکا را مورد هدف قرار دهد.
بعد کشورهایی هستندکه می‌خواهند نظم جهانی را با تصویر مستبدانه‌ای که خود از آ‌ن دارند بازسازی کنند همان‌طور که می‌بینید لیست چالشهایی که مواجهیم چقدر اهمیت دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر